DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Prenieslo (zvýšenie DPH, pozn.) sa to do cien a štatistický úrad vypočítal, že sa to premietlo, 1 % prenieslo do cien o 0,4 %.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Pravda

I. Štefanec správne uvádza premietnutie zvýšenia DPH do cien. I. Štefanec vychádza z analýzy NBS, ktorá však vychádza z údajov Štatistického úradu SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Analýza (.pdf, s.16) Národnej banky Slovenska Dopad januárového zvýšenia DPH na spotrebiteľské ceny vychádza z údajov Štatistického úradu SR skúmala dopad zvýšenia DPH z 1.januára 2011. Ide o zvýšenie základnej sadzby DPH z 19% na 20%. Príspevok jednopercentného zvýšenia DPH malo dopad na spotrebiteľské ceny vo výške 0,45 p.b.

"Pri predpoklade plného prenosu by zmena DPH z 19 % na 20 % predstavovala príspevok 0,76 percentuálneho bodu k celkovej inflácii, keď rast dane z 19 % na 20 % predstavuje nárast o 0,84 %, ale podiel položiek s 20 % daňou na spotrebnom koši predstavuje asi 90 %. ...Nárast DPH tak na základe výsledkov analýzy prispel k nárastu spotrebiteľských cien približne na úrovni 0,4 až 0,5 percentuálneho bodu."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error