DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

My sme išli, pripomínam, s konsolidáciou cez 3,5 % dole.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Nepravda

Podľa údajov Eurostat, bol deficit v roku 2010 na úrovni -7,7% HDP. Na konci roka 2011 bol deficit -4,9% HDP, čo predstavuje zníženie o 2,8% HDP. I. Štefanec nesprávne uvádza zníženie deficitu počas vlády I. Radičovej. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Rozpočet na rok 2012 plánuje deficit na úrovni 4,6 percenta HDP. Rozpočet na rok 2012 pracuje s predpokladom, to znamená, že konečná výška deficitu v roku 2012 môže byť aj vyššia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error