DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Zákonník práce, zrušenie rovnej dane, zvyšovanie dane, zvyšovanie odvodov, zvyšovanie poplatkov, veď už teraz na to reagujú firmy samozrejme, optimalizujú si dane, presúvajú svoju výrobu do ďalších krajín a samozrejme chýba štátnej kase to, čo chýba. O tom už začala hovoriť aj Národná banka Slovenska tento týždeň.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Pravda

V novembrovom bulletine NBS sa skutočne uvádza, že za zvyšovaním nezamestnanosti, je aj obava firiem z úprav pracovnej a sociálnej legislatívy, a tým zo zhoršovaním flexibility trhu práce. NBS taktiež poukazuje na fakt, že dane z práce a kapitálu (príjmové dane) znižujú dlhodobý rast ekonomiky najviac.

NBS sa vyjadrila ku skutočnosti, že v októbri stúpla nezamestnanosť na Slovensku až na 13,7%. Za jeden z dôvodov tohto nepriaznivého vývoja NBS považuje úpravy zákonov a obavy firiem, že sa zníži pružnosť trhu práce.  
Novembrový  bulletin NBS (s. 6-7) poukazuje na zvýšenie nezamestnanosti o 0,4%, pričom ako dôvod uvádza okrem situácií v eurozóne aj obavy zamestnávateľov o zníženú flexibilitu trhu práce prijatými zmenami v Zákonníku práce. 

"Oslabovanie ekonomickej aktivity našich najvýznamnejších obchodných partnerov, ale aj zhoršujúce sa očakávania podnikateľských subjektov týkajúce sa vyhliadok zamestnávania, dokážu vysvetliť len časť z tohto poklesu. Zvyšok nárastu počtu nezamestnaných môže súvisieť
aj s úpravami pracovnej a sociálnej legislatívy, resp. obavami zamestnávateľov zo zhoršovania flexibility slovenského trhu práce.
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 13,7 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu."

V tom istom dokumente NBS sa odvoláva na súčasnú diskusiu ohľadom nepriaznivého vplyvu konsolidačných opatrení (s. 28):
"Dlhodobo škodí viac zvyšovanie daní, ako  znižovanie výdavkov. Dane z práce a kapitálu (príjmové dane) znižujú dlhodobý rast ekonomiky najviac, menej škodia spotrebné dane (napr. DPH) a najmenej ovplyvňujú dlhodobý rast dane z majetku a poplatky (OECD, EK, IFP MF SR)."

Zisky firiem sa od budúceho roka zdania sadzbou 23% a za lepšie zarábajúcich zamestnancov budú firmy platiť vyššie odvody.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error