DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lipšic, Dostál vs. Rafaj
Nedelná hlavná politická relácia na STV tento krát dala priestor ministrovi vnútra D. Lipšicovi, aby sa vyjadril ku aktuálnej kauze okolo vyšetrovania nahrávky s údajným hlasom predsedu SMER-SD. V druhej casti relácie po prvý krát zavítal do O 5 minút 12 zástupca platformy OKS Ondrej Dostál, ktorý obhajoval zmeny v jazykovom zákone proti argumentácií zástupcu SNS, poslanca Rafaela Rafaja. Obidvaja tiež prezentovali svoje názory na hlavnú tému týchto dní, volbu generálneho prokurátora.

Kauza o ovplyvnovaní vyšetrovania

Daniel Lipšic

Nová väčšina
12 3 0 4

Rafael Rafaj

SNS
8 2 2 1

Ondrej Dostál

OKS
5 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Daniel Lipšic
 • Rafael Rafaj
 • Ondrej Dostál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Rafael Rafaj

SNS

Ak ste si všimli, tak Slovenská národná strana alebo klub SNS je jediný, ktorý nedal nejaké odporúčanie (pri voľbe generálneho prokurátora, pozn.) a už vôbec nie príkaz svojim, svojim členom.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Na webovej stránke Slovenskej národnej strany sa nachádza vyjadrenie jej predsedu Jána Slotu, v ktorom tvrdí, že poslanci SNS majú pri voľbe generálneho voľnú ruku. „Na poslaneckom klube som povedal, že nech každý hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Nemáme dohodnutý spoločný postoj pri voľbe, k...

Ondrej Dostál

OKS

Možnosť používať menšinový jazyk na rokovaní zastupiteľstiev tu bolo aj doteraz, len bola v zákone používaní jazyku menšín. Toto, čo sa stalo touto novelou je iba, že sa tam pripojil odkaz na zákon o používaní jazyku menších, to je všetko.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

V zákone z 10. júla 1999 č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín sa okrem iného píše:"§ 2(1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu v tejto obci použív...

Ondrej Dostál

OKS

Štátny jazyk, štátny jazyk sa normálne používa, má sa používať v orgánoch verejnej správy, sú povinné používať štátny jazyk.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Nové znenie jazykového zákona stále zachováva povinnosť používať štátny jazyk v orgánoch verejnej správy. Citujeme § 3 ods.1: "Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom5) používajú v úradnom styku štátny ja...

Rafael Rafaj

SNS

Ja som nepovedal, že 800, tam ich žije taký počet. Nerobte. Tam žije 800 tisíc. (reakcia na upozornie Ondreja Dostála, že Rafael Rafaj nemôže hovoriť v mene 800 tisíc Slovákov, pozn.)

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Zavádzajúce

slová R. Rafaja v relácii: Čiže o diskriminácii nehovorí Slovenská národná strana len, to hovoria tí, ktorých sa to týka, tých 800 tisíc Slovákov, ktorí žijú na takzvanom jazykovo zmiešanom území......

Rafael Rafaj

SNS

...takže ja som presvedčený o tom, že tento zákon je protiústavný, dokonca legislatívny odbor parlamentu uviedol hneď vo svojom prvom bode, že tento zákon vypúšťa v takmer všetkých oblastiach používanie štátneho jazyka v úradnom styku. Z toho dôvodu, že štátny jazyk je uvedený v Ústave Slovenskej republiky a že výkon práv menšín podľa článku 34 odsek 3 nemôže viesť k diskriminácii ostatných, o ktorých píšu tu a tu sú dôkazy, obrátime sa na ústavný súd, aby vydal rozklad. Čo je v rozpore s ich ľudskými právami.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Neoveriteľné

Čo presne hovorí Legislatívny výbor NRSR sa nám nepodarilo vyhľadať....

Rafael Rafaj

SNS

...sa pozeráme len na príslušníkov menšiny, ktorí, pre ktorých sú úplne iné zákony, napríklad zákon o používaní jazykov menšín alebo zákon, ktorý stanovuje dané kvórum na označovanie tabúľ a tak ďalej a tak ďalej. Aj to chcete dokonca ešte znížiť na 10%...

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

S iniciatívou prišla strana Most-Híd, ktorá 15. novembra predložila novelu zákona, ktorá rozširuje používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku. Podľa dnes platného zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, sa používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styk...

Rafael Rafaj

SNS

Teraz ste úplne vypustili povinnosť, dokonca aj rokovať v tých obciach, kde je, kde je minimum 20% v štátnom jazyku. Slováci ďalej, Slováci ďalej.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Nepravda

Regulácia sa nachádza v zákone z 10. júla 1999 č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Ten hovorí:§ 2(1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, m...

Ondrej Dostál

OKS

V tomto zákone sú ustanovenia, ktoré nemajú sankcie, pretože sankcia sa nevzťahuje na zákon ako taký, ale na jednotlivé ustanovenie zákona, ktoré bolo porušené.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Ako uvádzame vyššie, pokuty za porušenie povinností v rozsahu jazykového zákona zostali zachované, avšak ich výška bola znížená....

Rafael Rafaj

SNS

No, ak by, ak by ho pán prezident nevrátil a nadobudol by účinnosť, tak v podstate myslím si, že v podstate je tam len samá, samá vata. Nie je tam v podstate nič, čo by, čo by upravovalo fungovanie štátneho jazyka, ale myslím si, že meritum problému je v tom, aby sme sa pozreli na južné Slovensko, kde dochádza k diskriminácii Slovákov.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Nepravda

Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stále pokuty obsahuje, hoci ich výška bola zmiernená:"V § 9a odsek 1 znie: „(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie pov...

Rafael Rafaj

SNS

To znamená, že má požívať ústavnú hodnotu a teda ten istý princíp ochrany ako napríklad územie. Napríklad poľský zákon to je posledná veta z 99-teho. Všetky orgány štátnej moci. Inštitúcie, organizácie a občania zúčastňujúci sa na verejnom živote sú povinní chrániť poľský jazyk. Čiže vidíme, že v iných štátoch je to bežné.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

na webovej stránke ministerstva kultúry sa nachádza Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, v ktorej sa okrem iného píše (s.4):„Z posledného obdobia možno ešte uviesť zákon o poľskom jazyku zo 7. októbra 1999, podľa ktorého sú všetky orgány štátnej moci, inštitúcie, organizácie...

Rafael Rafaj

SNS

...dokonca odtiaľ (z jazykového zákona) vypadol odsek 1 z paragrafu 2, ktorý hovorí o povinnosti ochraňovať štátny jazyk štátnymi a inými organizáciami štátu.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

R. Rafaj zavádza ak tvrdí, že novelou z 9. decembra 2010 jazykového zákona vypadávajú všetky povinnosti. Prinajmenšom § 4, ktorý hovorí o používaní štátneho jazyka v školstve zostal nezmenený, § 4 ods.1 a ods.2 znie:(1) Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a str...

Rafael Rafaj

SNS

Vypadali odtiaľ (z jazykového zákona, pozn.) všetky povinnosti, vypadli odtiaľ všetky povinné osoby...

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Zavádzajúce

V zákone z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa okrem iného píše: "V § 2 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3". Tento odsek hov...

Rafael Rafaj

SNS

Hovoríme o zákone o rokovacom poriadku z roku 96, čiže prakticky o pätnásť ročnej tradícii a len kvôli tomu, že momentálne má táto vláda problém predsa nebudeme, nebudeme robiť takéto zásahy do, do takýchto zákonov, ktoré majú prinášať stabilitu.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov....

Rafael Rafaj

SNS

Nie, myslím, že nie. Vôbec. Myslím, že ju nenájde ani, ani v Smere, pretože my sme boli pri zásadných zmenách, ktoré kreovali samostatný štát. Naši poslanci niesli ústavu, takže my máme vo veľkom rešpekte všetky tieto právne mechanizmy, ktoré sú tradične a dlhodobo platné.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Hoci takýmito dôkazmi podporený argument stojí na vratkých nohách, je faktická časť pravdivá. TASR uvádza: „Predsedníctvo SNR 18. júna 1991 konštatovalo svojím uznesením, že okrem oficiálneho návrhu komisie má k dispozícii ďalších šesť návrhov ústavy pripravených poslancami. Prvý pripravili Vla...

Rafael Rafaj

SNS

Na rozdiel, na rozdiel od tohto prípadu stanovy SNS, ktoré sú zaregistrované ministerstvom vnútra majú všade aklamačnú voľbu, čiže verejné hlasovanie, čiže my sme nemenili v priebehu hry pravidlá. Tie boli dopredu a dlhodobo každému jasné a zrejmé už veľa rokov, čiže toto je tá podstatná zmena pán poslanec.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Stanovy SNS sú platné od decembra 2009, čo potvrdzuje, že pravidlá boli pred voľbou predsedu známe dopredu. Nakoľko takéto ustanovenie platilo aj pred decembrom 2009 nevieme overiť....

Ondrej Dostál

OKS

Poslanci OKS sú v tomto ohľade rozdelení. Moji kolegovia Peter Zajac a Peter Osuský sú za zachovanie tajnej voľby. František Šebej a ja sme za verejnú voľbu...

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Denník SME píše: "So zverejnením voľby nesúhlasia zástupcovia OKS, ktorí sú členmi klubu Most­-Híd. K Petrovi Zajacovi sa včera pridal aj Peter Osuský." Z úryvku rovnako usudzujeme, že F. Šebej s verejnou voľbou súhlasí....

Ondrej Dostál

OKS

Ak by to naozaj bolo tak, ak by to bol krok pred november 89, tak potom Slovenská národná strana nikdy neprešla cez november 89, lebo ak dobre viem, tak u vás sa napríklad predseda volí verejne.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Podľa stanov SNS (.pdf) čl.6 § 15 ods.3 : "Na sneme SNS, ako aj na všetkých zložkách organizačnej štruktúry SNS, sa hlasuje vo všetkých prípadoch verejne."...

Rafael Rafaj

SNS

Len pre divákov pripomeniem, že nejde len o generálneho prokurátora, že takto sa volí prezídium Fondu národného majetku, Pozemkový fond, vlastne všetky personálne nominácie vrátane mediálnych rád, vysielanie pre retransmisiu a ďalšie a ďalšie personálne posty v tomto štáte, takže kvôli, kvôli jednému chorému stromu v podstate táto koalícia je ochotná vyrúbať celý zdravý legislatívny les a to je smutný príbeh už.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Čo sa týka pozemkového fondu, tak podľa volebného poriadku o voľbe a odvolaní členov Rady Slovenského pozemkového fondu čl.1 ods.3: „Voľba a odvolanie členov rady fondu sa vykonáva tajným hlasovaním, pokiaľ sa národná rada neuznesie inak.“...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

…čo spomínal pán minister, exminister Kaliňák v relácii, že pán prezident má mať previerku na dôverné. To je nepravda, to je absolútna lož, pretože na základe môjho rozkazu aj prezident policajného zboru musí mať previerku na prísne tajné, čiže pán minister, exminister Kaliňák znovu proste sa dopúšťa neprávd, klamstiev.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Nepravda

Podľa vlastných slov J. Spišiaka, si o previerku doteraz nepožiadal, kvôli nedostatku času a aby vedel presne zdokumentovať svoje majetkové pomery. Navyše denník Pravda priniesol informáciu, ktorá hovorí, že od nového roka práve naopak, nebude policajný prezident potrebovať bezpečnostnú previerku....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

…policajti majú nárok na výsluhový dôchodok po pätnástich rokoch výsluhy, to znamená ako sa rozhodli policajti konkrétny je samozrejme ich slobodné rozhodnutie.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Policajti majú nárok na dôchodok po 15 rokoch....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Nezastupujem ju ja. To je úradný záznam, ktorý predniesol aj do médií riaditeľ, jej (hovorí sa o vyšetrovateľke v kauze financovania strany Smer-SD, pozn.) riaditeľ Úradu boja proti korupcii. Ja ho k dispozícii mám a majú ho aj médií k dispozícií.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Médiá sprostredkovali vyhlásenie, ktoré im poslal so súhlasom vyšetrovateľky riaditeľ Úradu boja proti korupcii Peter Kovařík. SME ho cituje: „Na vyšetrovateľku nebol vyvíjaný žiaden nátlak, odmietame aj špekulácie o zdravotnom stave vyšetrovateľov,". Vyšetrovateľka to potvrdila aj v úradnom zázname...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Ja som vždy prekvapený, že kto hovorí vlastne o tej politizácii prokuratúry? Hovorí o nej napríklad pán Fico, ktorý sám chce byť generálny prokurátor ako vrcholný politik.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

R. Fico naznačoval, že by ponuku stať sa GP neodmietol....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Pán redaktor, keď ja som bol ministrom spravodlivosti, tak viedli trestné stíhanie aj voči ľuďom z KDH aj z SDKÚ. Ja nemusím hovoriť reči, to sú skutky, to sú fakty.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

V roku 2004 sa začalo trestné stíhanie člena KDH Pavla Bielika, starostu Rače, ktorého neskôr odsúdili za branie úplatku. Druhý prípad sa mohol týkať exposlanca Petra Ďuračku poslanca za SDK, ktorý bol odsúdený v roku 2004....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Veď povedal vyšetrovateľ veľmi jasne, že jediné, jediné ako môže posúdiť či trestné oznámenie je alebo nie je relevantné je posúdiť či tá zmluva (zmluva medzi Fedorom Flašíkom a Ľubomírom Blaškom, pozn.) je pravá alebo nie je pravá a na to nie je ani vyšetrovateľka. Pán redaktor, ani pán Fico ani ja ani vy, na to naozaj sú znalci experti a znovu sa vrátim.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Ak sa budeme pridržiavať vyhlásenia vyšetrovateľky, ktoré sprostredkoval D. Lipšic v relácií, potom je toto tvrdenie pravdivé. Vyšetrovateľka vo vyhlásení uvádza: "Po vykonaní všetkých do úvahy pripadajúcich dôkazov a následnom vyhodnotení zadovážených dôkazov som dospela k záveru, že odmietnutie ve...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

...a zrazu, deň po tom ako sa stalo zrejmé, že pán Trnka asi nebude generálny prokurátor vznikli tieto hystérie, je táto nervozita, je to klamstvo a moja otázka je prečo to vzniklo?

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Časovú postupnosť D. Lipšic uvádza správne. Vyhlásenie D. Trnku z 8. decembra nasledovalo deň po tom, ako koalícia využila obštrukciu a nezvolila GP ani na štvrtý krát. Strany koalície využili túto obštrukciu, aby zabránili možnému zvoleniu D. Trnku....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Ale poviem ešte jednu vec k politizácii polície. A kto to bol na tlačovej konferencii, kto zo spisu čítal rôzne dôkazy, hovoril o naslinenej obálke. Nebol to pán Robert Fico náhodou?... Ja teraz nehovorím či pani Hedviga Malinová klame alebo neklame, ale to, čo predviedol pán Fico a pán Kaliňák, keď zobrali vyšetrovací spis a z neho produkovali dôkazy...

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Aktualne.sk napísalo: "(Hedviga Malinová) Povedala, že polícia počas vyšetrovania vyvíjala nátlak a nútila ju priznať sa, že si útok vymyslela. Minister vnútra Robert Kaliňák a policajný prezident Ján Packa zorganizovali v reakcii na jej vyhlásenie tlačovú konferenciu, na ktorej zverejnili podrobnos...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Po prvé, musím povedať, že celú tému (údajný nátlak na vyšetrovateľku v kauze financovania strany Smer-SD, pozn.) začal na generálnej, na generálnej prokuratúre pán Trnka, na svojej tlačovej konferencii. My sme reagovali a reagovali sme aj preto, aby sme proste zabránili zastrašovanie vyšetrovateľov.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Prvá mediálna zmienka o nátlaku zaznela z úst D. Trnku dňa 8. decembra 2010....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Je to úplná lož… (odpoveď na otázku moderátora o zlom psychickom stave vyšetrovateľky v kauze financovania strany Smer-SD, pozn.)

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Neoveriteľné

Tému zdravotného stavu priniesol na tlačovke rovnako D. Trnka, bližšie informácie však nekonkretizoval. Meno a ani zdravotný stav vyšetrovateľky nepoznáme zo žiadneho hodnoverného zdroja....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

On už odchádzal z polície dávnejšie (Juraj Očovský, pozn.).

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Neoveriteľné

Odkedy je odchádzanie J. Očovského aktuálne nedokážeme overiť....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

K tomuto pánovi sa nechcem ja vyjadrovať, lebo som sa dočítal, že to je partner poslankyne Smeru a odchádza z polície, lebo je disciplinárne stíhaný, čiže nechcem sa k tomu priamo k nemu, k nemu vyjadrovať…

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Juraj Očovský je zástupca vedúceho oddelenia vyšetrovania bratislavského odboru boja proti korupcii na Úrade boja proti korupcii. Minister vnútra Daniel Lipšic (KDH) upozornil, že Očovský odchádza do civilu a je aj disciplinárne stíhaný. Podľa informácií SME je dôvodom vyzradenie informácií v jednej...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Do spisu nenazrel ani on ani ja. Mal právo na informácie, mám právo na informácie aj ja na základe predpisov ministerstva vnútra, ktoré boli vždy využívané.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Neoveriteľné

Nevieme overiť či minister vnútra alebo policajný prezident má právo nahliadať do spisov vyšetrovateľa, rovnako ani to, či do nich skutočne nazreli....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

...že generálny prokurátor aj keď polícia vyšetruje aj keď razantne koná môže každú vec stopnúť, môže kohokoľvek prepustiť z väzby, máme zastaraný systém prokuratúry.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Nepravda

GP napríklad vymenúva ostatných prokurátorov podľa č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, kontroluje všetky prokuratúry a jeho nariadenia sú záväzné pre všetkých podriadených. Ďalšie jeho právomoci napĺňajú charakteristiku monokratického rozhodovania. Každú vec stopnúť ale nemôže. Jeho moc je obmedz...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Keď som ja prišiel do rezortu vnútra, tak som povedal základné posolstvo, polícia má rozviazané ruky. Nebudú žiadne kauzy, ktoré budú zametané pod koberec, lebo sa týkajú vplyvných ľudí a podľa mojej mienky o to dnes ide aj pri voľbe generálneho prokurátora...

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Lipšic to predniesol v rozhovore pre Pravdu: "Polícia musí mať v boji proti korupcii rozviazané ruky a istotu, že ak aj pôjde do citlivých káuz, ktoré sa budú týkať politikov z ktorejkoľvek politickej strany, že nebude tendencia zamiesť ich pod koberec, ale práve naopak, polícia bude postupovať záko...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Kto tú vyšetrovateľku (vyšetrovanie financovania strany Smer-SD) začal urážať a spochybňovať? Bol to pán Fico, najmä teda on.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Nepravda

Nezachytili sme žiadne urážky ani spochybňovania vyšetrovateľky zo strany R. Fica. R. Fico sa skôr vo svojich vyhláseniach zameriaval na D. Lipšica a vyzval premiérku, aby ho odvolala....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

To je úradný záznam (o tom, že na vyšetrovateľku v kauze financovania strany Smer-SD, pozn.). A teraz chcem povedať podľa mňa jednu, jednu zásadnú otázku. Bol vypracovaný 9. decembra.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Neoveriteľné

Kedy presne bol vypracovaný záznam nie je možné overiť....

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Pán špeciálny prokurátor Kováčik hovoril o mediálnom tlaku, ktorý súvisel s kritikou jeho rozhodnutia.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

Z vyjadrení špeciálneho prokurátora D. Kováčika skutočne môže vyplývať, že hovoril o mediálnom tlaku. Tu sú jeho slová, ktoré poskytli Hospodárske noviny: Je neprijateľné, aby prokurátor po vydaní svojho rozhodnutia bol vystavený mediálnemu tlaku a bol na neho vyvíjaný nátlak v súvislosti s jeho roz...

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Pán generálny prokurátor ráno povie, že na vyšetrovateľku je vyvíjaný nátlak, večer ho poprie. No a generálny prokurátor večer povedal, ja som o žiadnom nátlaku nehovoril. To sú jeho slová.

O 5 minút 12 - 19.12.2010
Pravda

D. Trnka sa na tlačovej konferencii v stredu 8. decembra vyjadril: Áno, bol na ňu vyvíjaný nátlak. (Prepis video záznamu SME.sk) D. Trnka bol v rovnaký deň hosťom relácie Téma dňa v televízií TA3. Tam už svoje obvinenie korigoval a povedal: Ja som o žiadnom nátlaku nehovoril....

success
error