DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

To znamená, že má požívať ústavnú hodnotu a teda ten istý princíp ochrany ako napríklad územie. Napríklad poľský zákon to je posledná veta z 99-teho. Všetky orgány štátnej moci. Inštitúcie, organizácie a občania zúčastňujúci sa na verejnom živote sú povinní chrániť poľský jazyk. Čiže vidíme, že v iných štátoch je to bežné.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

na webovej stránke ministerstva kultúry sa nachádza Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, v ktorej sa okrem iného píše (s.4):

Z posledného obdobia možno ešte uviesť zákon o poľskom jazyku zo 7. októbra 1999, podľa ktorého sú všetky orgány štátnej moci, inštitúcie, organizácie a občania zúčastňujúci sa na verejnom živote povinní chrániť poľský jazyk. V poľskom jazykovom zákone sa nachádza aj ustanovenie o sankciách za nedodržiavanie zákona.“

Presné znenie zákona v poľštine je dostupné tu (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error