DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

No, ak by, ak by ho pán prezident nevrátil a nadobudol by účinnosť, tak v podstate myslím si, že v podstate je tam len samá, samá vata. Nie je tam v podstate nič, čo by, čo by upravovalo fungovanie štátneho jazyka, ale myslím si, že meritum problému je v tom, aby sme sa pozreli na južné Slovensko, kde dochádza k diskriminácii Slovákov.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Nepravda

Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stále pokuty obsahuje, hoci ich výška bola zmiernená:

"V § 9a odsek 1 znie: „(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy určené pre verejnosť alebo o informácie týkajúce sa života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v určenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v určenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu od 50 do 2 500 eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error