DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Vypadali odtiaľ (z jazykového zákona, pozn.) všetky povinnosti, vypadli odtiaľ všetky povinné osoby...

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Zavádzajúce

V zákone z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa okrem iného píše: "V § 2 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3". Tento odsek hovorí o povinnosti ochraňovať jazyk štátnymi orgánmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error