DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Len pre divákov pripomeniem, že nejde len o generálneho prokurátora, že takto sa volí prezídium Fondu národného majetku, Pozemkový fond, vlastne všetky personálne nominácie vrátane mediálnych rád, vysielanie pre retransmisiu a ďalšie a ďalšie personálne posty v tomto štáte, takže kvôli, kvôli jednému chorému stromu v podstate táto koalícia je ochotná vyrúbať celý zdravý legislatívny les a to je smutný príbeh už.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

Čo sa týka pozemkového fondu, tak podľa volebného poriadku o voľbe a odvolaní členov Rady Slovenského pozemkového fondu čl.1 ods.3: „Voľba a odvolanie členov rady fondu sa vykonáva tajným hlasovaním, pokiaľ sa národná rada neuznesie inak.“

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error