DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

...dokonca odtiaľ (z jazykového zákona) vypadol odsek 1 z paragrafu 2, ktorý hovorí o povinnosti ochraňovať štátny jazyk štátnymi a inými organizáciami štátu.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

R. Rafaj zavádza ak tvrdí, že novelou z 9. decembra 2010 jazykového zákona vypadávajú všetky povinnosti. Prinajmenšom § 4, ktorý hovorí o používaní štátneho jazyka v školstve zostal nezmenený, § 4 ods.1 a ods.2 znie:

(1) Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. Iný ako štátny jazyk je vyučovacím jazykom a skúšobným jazykom v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.5a)

(2) Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s výnimkou zahraničných pedagógov a lektorov sú povinní ovládať a používať štátny jazyk slovom aj písmom.


Zákon stanovuje povinnosti aj na ďalších miestach. Rovnako stanovuje sankcie za porušenie povinností.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error