DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Nie, myslím, že nie. Vôbec. Myslím, že ju nenájde ani, ani v Smere, pretože my sme boli pri zásadných zmenách, ktoré kreovali samostatný štát. Naši poslanci niesli ústavu, takže my máme vo veľkom rešpekte všetky tieto právne mechanizmy, ktoré sú tradične a dlhodobo platné.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

Hoci takýmito dôkazmi podporený argument stojí na vratkých nohách, je faktická časť pravdivá. TASR uvádza

Predsedníctvo SNR 18. júna 1991 konštatovalo svojím uznesením, že okrem oficiálneho návrhu komisie má k dispozícii ďalších šesť návrhov ústavy pripravených poslancami. Prvý pripravili Vladimír Čečetka, Miroslav Kusý, Miroslav Sládek, Peter Tatár, Martin Krajčovič, Marcel Strýko z Verejnosti proti násiliu (VPN), druhý Ivan Čarnogurský, Ján Klepáč, Július Brocka z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), tretí Jozef Prokeš, Anton Hrnko, Marián Andel, Vladimír Miškovský zo Slovenskej národnej strany (SNS), štvrtý Roman Hofbauer, Ján Findra, Peter Ďurišin, Anton Kerti, Karol Dubjel, Pavol Homola, Miroslav Miček, Pavol Okres, Alfonz Zoričák z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), piaty Peter Brňák a šiesty skupina poslancov Pavol Boroň, Gabriela Kaliská, Vladimír Miškovský, Jozef Moravčík, Jozef Pokorný, Jozef Prokeš, Milan Sečánsky. Všetky boli hodnotené ako názorovo blízke a schopné vecnej symbiózy. Preto bolo zverené vypracovanie spoločného návrhu Ústavy SR všetkým parlamentným poslaneckým klubom.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error