DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ondrej Dostál

OKS

Možnosť používať menšinový jazyk na rokovaní zastupiteľstiev tu bolo aj doteraz, len bola v zákone používaní jazyku menšín. Toto, čo sa stalo touto novelou je iba, že sa tam pripojil odkaz na zákon o používaní jazyku menších, to je všetko.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Pravda

V zákone z 10. júla 1999 č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín sa okrem iného píše:

"§ 2

(1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

§ 3

(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmočenie zabezpečí obec.

(3) Kronika obce podľa § 2 ods. 1 sa môže viesť aj v jazyku menšiny."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error