DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Teraz ste úplne vypustili povinnosť, dokonca aj rokovať v tých obciach, kde je, kde je minimum 20% v štátnom jazyku. Slováci ďalej, Slováci ďalej.

Lipšic, Dostál vs. Rafaj - 19.12.2010
Nepravda

Regulácia sa nachádza v zákone z 10. júla 1999 č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Ten hovorí:

§ 2
(1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 % obyvateľstva, môžu v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

§ 3

(1) Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmočenie zabezpečí obec.

(3) Kronika obce podľa § 2 ods. 1 sa môže viesť aj v jazyku menšiny.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error