DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Krajčí a Bittó Cigániková o zdravotníctve

Marek Krajčí ako bývalý minister zdravotníctva a Jana Bittó Cigániková, čerstvo odvolaná šéfka zdravotníckeho výboru v parlamente, diskutovali o štrajku lekárov. Medzi ich argumentmi padlo aj neoveriteľné tvrdenie Mareka Krajčího o sume, ktorú by stála podpora športovísk, a nepresné vyjadrenie Jany Bittó Cigánikovej o navýšení zamestnancov v štátnom rozpočte na rok 2023. Ako zavádzajúci sme označili aj Krajčího výrok o tom, že platy lekárov sa v lete doriešili.

Marek Krajčí

OĽaNO
5 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Marek Krajčí
 • Jana Bittó Cigániková
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marek Krajčí

OĽaNO

Do dnešného dňa a my sme ako jediná krajina v Európskej únii, ktorá nemá zadefinovanú cenotvorbu pre nemocnice.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydanej 12. augusta 2022 je Slovensko jedinou krajinou EÚ, ktorá  na úhradu ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG  (Diagnosis Related Group) systém. Nemocnice dostávajú od zdravotných poisťovní mesačné paušály bez ohľadu na to, aké boli skutočné výdavky nemocnice. Úrad uvádza, že cenotvorba tak nie je dostatočne dobre regulovaná. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

Keď zaplatíme všetko bez ohľadu na to, či to bolo nebolo potrebné, či to bolo efektívne alebo lacné alebo draho nakúpené a pod. tak sa môže stať, že veľmi rýchlo vyplytváme zdroje verejného zdravotného poistenia.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže zdroje verejného zdravotného poistenia už v súčasnej situácii nedokážu pokryť výdavky nemocníc a ak sa budú výdavky ďalej navyšovať bez prihliadnutia na efektivitu využívania finančných zdrojov, zdroje verejného zdravotného sa poistenia vyplytvajú, ako na to upozorňuje poslankyňa Jana Bittó Cigániková. ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

My sme napr. schválili s veľkou pompou zákon, príklad, neodbočím ďaleko, sľubujem, zákon 363 o liekoch, kde sme deklarovali, že to bude mať nárok 110 000 000. Áno. V rozpočte na ďalší rok je ale od ministerstva financií len 60, a pritom lieky, ktoré sa pýtajú na náš trh, stoja 210.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Zákon, na ktorý poslankyňa Bittó Cigániková odkazuje, upravuje podmienky uhrádzania inovatívnych liekov. Je pravda, že v rozpočte sa ráta s tým, že vstup nových liekov by mal stáť 60 mil. eur (.pdf, str.129). V analýze vplyvov k novele zákona 363 o liekoch sa suma uvádza na 128 mil. eur. ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

Ministerstvo zdravotníctva už rok a pol dozadu pripravilo dokument spolu s Inštitútom finančnej politiky, kde vlastne dávali porovnávania medzinárodne, kde vyšlo, ktorým povolaniam, koľko treba, koľko treba dať financií.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Jana Bittó Cigániková hovorí o dokumente z dielne Inštitútu finančnej politiky a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý analyzuje možné zvýšenie platov zdravotníckym pracovníkom vrátane porovnania so zahraničím. ...

Marek Krajčí

OĽaNO

Už je schválená, už je schválená (zvýšenie platov lekárov, pozn.), takže tie platy sa doriešili, toto, s týmto nie úplne súhlasím.

Na telo - 30.11.-0001
Zavádzajúce

Novela zákona o zvyšovaní platov zdravotníkov bola síce nedávno schválená, no nie vo výške, v ktorej to Lekárske odborové združenie (LOZ) považuje za vyriešené. Tvrdenie, že platy sú už vyriešené, je zavádzajúce.   ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

Na financovanie potrebujeme DRG, a to sa nedá spraviť zo dňa na deň, ale bol to ten záväzok od 1. januára 23 spustiť na nečisto DRG a 24 načisto, pričom prvýkrát v histórii za 13 rokov budú zverejnené relatívne váhy, ktoré presne hovoria o tom, ktorá nemocnica koľko míňa na nejaký úkon a dá sa to medzi tými nemocnicami porovnávať.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

DRG (z angličtiny - Diagnoses Related Groups) je systém klasifikácie pacientov vzhľadom na ich nároky na využívanie zdrojov, inými slovami, vzhľadom na nákladovosť ich ošetrenia. Preto poslankyňa Bittó Cigániková hovorí, že na financovanie nemocníc je potrebné poznať koľko a ako nákladných pacientov nemocnice ošetrujú....

Jana Bittó Cigániková

SaS

Oni žiadajú v podstate navýšenie o vyše 240.000.000 EUR len na koeficientoch bez ohľadu na to, aký ten ten zdravotník je, či sú s ním napr. jeho nadriadení spokojný alebo nie. Pre porovnanie, keď sme teraz zvyšovali vlastne platy v zákone, tak 25 povolaní sme zvýšili o 232 000 000, z čoho 51 sú lekári. Teraz oni žiadajú ďalších 240 (miliónov).

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Je pravdou, že požiadavky LOZ v oblasti zvýšenia platov upravujú len zákonné koeficienty, podľa ktorých sa odvíjajú platy od priemernej mzdy v hospodárstve, a neobsahujú iné kritéria ovplyvňujúce výšku platu. Ministerstvo zdravotníctva vypočítalo náklady ma mzdové požiadavky lekárov na 240 miliónov eur. V septembri 2022 vláda schválila najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov v oblasti zdravotníctva od roku 2013. Zvýšenie platov od januára 2023 sa týka 25 zdravotníckych profesií a bude stáť približne pol miliardy eur. Táto suma má pokryť platový automat a zároveň dodatočné navýšenie zdrojov na platy vo výške 232 miliónov eur. ...

Marek Krajčí

OĽaNO

Ja len chcem povedať verejnosti, že každoročne sa platy valorizujú. Samozrejme, to sa valorizuje viacerým a plus k nám od budúceho roku prichádza tá reforma odmeňovania. Tam sa bude samozrejme priplácať aj za odslúžené roky.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Na Slovensku sa skutočne každoročne valorizujú platy zdravotníckych pracovníkov a Národná rada takisto schválila reformu odmeňovania súčasťou ktorej je aj zohľadnenie odslúžených rokov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Marek Krajčí

OĽaNO

Dokopy ide (pozn. na budúci rok) takmer 500.000.000 EUR na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

5. októbra 2022 schválila NR SR novelu zákona o zvýšení platov zdravotníkov s platnosťou od 1. januára 2023. Nejde iba o platy lekárov a sestier, ale aj o ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Táto novela priznáva zdravotníckym povolaniam extra zvýšenie platov v celkovej výške 232 miliónov eur. Ďalšie navýšenie vyplýva z platového automatu, ktorý zabezpečuje, že platy zdravotníckeho personálu každoročne prechádzajú valorizačným mechanizmom. Spolu by tak výdavky na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov mali dosiahnuť hodnotu pol miliardy eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Marek Krajčí

OĽaNO

Zdravotnícky výbor nie je partner odborárov. My sme tam mohli sa o tých veciach pekne porozprávať, ale keď hovoríme o dohode, tak tá môže naozaj vzniknúť iba medzi vládou a nimi. 

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Podľa zákona o tripartite je pri konzultáciách na celoštátnej úrovni medzi štátom a sociálnymi partnermi (zamestnávateľmi a odborármi) zástupcom štátu vláda Slovenskej republiky. Výbor pre zdravotníctvo vo vzťahu k vláde vykonáva len kontrolnú činnosť. To znamená, že pri vzniku dohody je pre odborárov partnerom na vyjednávanie zo strany štátu práve vláda. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Marek Krajčí

OĽaNO

Samotný (..) Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že poisťovne dávajú nemocniciam menej financií ako nemocnice potrebujú na to, čo robia.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v apríli 2022 uverejnil Strategické smerovanie zdravotníctva SR. Úrad analyzoval vybrané strategické dokumenty o vývoji dlhu zdravotníckych zariadení, za ktorých spoločný problém považuje, že: „náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní.“ Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Marek Krajčí

OĽaNO

Samozrejme nechcem to zľahčovať, ale to, keby sme chceli dať gastru, čo ja som za, tak je to 110 000 000 a musíme mať na to naozaj požehnanie financmajstra. V tomto prípade, keď on vedel nájsť tých 8 000 000 (na pomoc športoviskám, pozn.)...

Na telo - 30.11.-0001
Neoveriteľné

Zníženie DPH pre gastro sektor je podľa slov Igora Matoviča s odvolaním sa na výpočty Inštitút finančnej politiky (IFP) síce v sume 110 miliónov €, no suma 8 miliónov už tak jasná nie je. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.  ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

My sme podávali ale predtým návrh na zníženie dane pre gastro a toto koalícia zamietla.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

SaS podalo 26. augusta 2022 návrh zákona, ktorý znižoval daň pre gastronomický sektor na 10 percent, medzi predkladateľov patrila aj poslankyňa Cigániková. Zákon bol 27. septembra zamietnutý už v prvom čítaní, za hlasovali iba poslanci SaS, Hlasu a niekoľko nezaradených, zatiaľ čo väčšina koalície OĽaNO a Sme rodina (vrátane opozičného Smeru) buď nehlasovala, alebo sa zdržala hlasovania....

Jana Bittó Cigániková

SaS

Zdanili ste dôchodky ľuďom s fašistami.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Poslanci NR SR schválili novelu II. piliera z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Súčasťou schváleného znenia je aj pozmeňujúci návrh poslanca OĽANO a predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského, ktorý priniesol zdanenie jednorazového výberu úspor z II. piliera. Za oba návrhy hlasovali štyria poslanci extrémistickej ĽSNS, ktorá napĺňa znaky fašistickej politickej strany. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Jana Bittó Cigániková

SaS

Mňa odvolali zo zdravotníckeho výboru pre boj za ženské práva a mojim náhradníkom teraz je pani Záborská. To len, aby bolo všetkým jasné. Ona teraz riadi v tomto momente výbor.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Anna Záborská v súčasnosti pôsobí na pozícii podpredsedníčky Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Po odvolaní doterajšej predsedníčky výboru má spolu s podpredsedom Jozefom Valockým vedúcu pozíciu pri riadení výboru. ...

Jana Bittó Cigániková

SaS

V tomto návrhu rozpočtu je historicky najvyšší deficit, deficit najviac zo všetkých štátov EÚ, 8,3 miliardy.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Deficit štátneho rozpočtu na rok 2023 je v pomere ku HDP najvyšší v Európskej únii, v nominálnej hodnote najvyšší od roku 1996. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Jana Bittó Cigániková

SaS

Je tam (v štátnom rozpočte na rok 2023, pozn.) 10 000 štátnych zamestnancov navyše.

Na telo - 30.11.-0001
Nepravda

Rozpočet na rok 2023 zvýšil počet štátnych zamestnancov o 7-tisíc, nie o 10-tisíc. 3-tisíc zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku sa len formálne presunulo medzi subjekty verejnej správy. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Jana Bittó Cigániková

SaS

Predsa už teraz, keď potrebujete plánovanú operáciu, tak tí riaditelia nemocníc rátajú s tou situáciou a odkladajú tieto operácie.

Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Slovensko má dlhodobý problém so stavom zdravotníctva. Táto situácia sa ešte zhoršila počas covidu, kedy museli byť odložené operácie tisícok pacientov. V súčasnosti hrozí podobný scenár, pokiaľ lekári nestiahnu svoje výpovede. Napriek tomu, že vláda ešte rokuje a výpovede vstúpia do platnosti až začiatkom decembra, lekári a riaditelia signalizujú, že už dnes prichádza k odkladu operácii. V prípade, že by k odchodu lekárov prišlo, znamenalo by to pre niektoré nemocnice poskytovanie iba najnutnejšie zdravotnej starostlivosti. Výrok poslankyne Cigánikovej preto hodnotíme ako pravdivý....

success
error