DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Bittó Cigániková

SaS

Oni žiadajú v podstate navýšenie o vyše 240.000.000 EUR len na koeficientoch bez ohľadu na to, aký ten ten zdravotník je, či sú s ním napr. jeho nadriadení spokojný alebo nie. Pre porovnanie, keď sme teraz zvyšovali vlastne platy v zákone, tak 25 povolaní sme zvýšili o 232 000 000, z čoho 51 sú lekári. Teraz oni žiadajú ďalších 240 (miliónov).

Krajčí a Bittó Cigániková o zdravotníctve - 30.11.-0001
Pravda

Je pravdou, že požiadavky LOZ v oblasti zvýšenia platov upravujú len zákonné koeficienty, podľa ktorých sa odvíjajú platy od priemernej mzdy v hospodárstve, a neobsahujú iné kritéria ovplyvňujúce výšku platu. Ministerstvo zdravotníctva vypočítalo náklady ma mzdové požiadavky lekárov na 240 miliónov eur.

Na svojej stránke LOZ ako 8. bod uvádza:

„Slovensko nesmie stratiť konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov a preto žiadame, aby bola neatestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi priznaná základná zložka mzdy vo výške 2,8 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností  a so zohľadnením  dĺžky praxe a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne teda cca o 50 eur za každý rok praxe). Čas materskej a rodičovskej dovolenky pre účely mzdového ohodnotenia započítavať do času odbornej praxe.”

Jana Bittó Cigániková na žiadosť Demagóg.sk dodala výpočet z Zdravotníckej implementačnej agentúry: 

„Požiadavka 8: pri limitácii do 20r praxe (ako je to v schválenej novele) by navýšenie podľa LOZ iba u lekárov a iba v UZS stala navyše budúci rok ďalších 248 mil EUR (nad rámec novely 232 mil EUR, z toho 52 mil EUR sú ÚZS lekári navýšenie nad rámec valorizácie)." 

Minister financií uviedol, že navýšenie platov lekárov by štát stálo 300 miliónov eur, túto informáciu však nijak nešpecifikoval.

V septembri 2022 vláda schválila najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov v oblasti zdravotníctva od roku 2013. Platy sa zvýšia od januára 2023.

Zvýšenie platov sa týka 25 zdravotníckych profesií a bude stáť približne pol miliardy eur. Táto suma má pokryť platový automat a zároveň dodatočné navýšenie zdrojov na platy vo výške 232 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2022
success
error