DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Bittó Cigániková

SaS

Je tam (v štátnom rozpočte na rok 2023, pozn.) 10 000 štátnych zamestnancov navyše.

Krajčí a Bittó Cigániková o zdravotníctve - 30.11.-0001
Nepravda

Rozpočet na rok 2023 zvýšil počet štátnych zamestnancov o 7-tisíc, nie o 10-tisíc. 3-tisíc zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku sa len formálne presunulo medzi subjekty verejnej správy. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Ministerstvo financií v Návrhu rozpočtu na rok 2023-2025 (.pdf, s. 73). uviedlo, že v roku 2023 príde v rámci verejnej správy k nárastu zamestnanosti o 10 377 osôb oproti roku 2022.

Najvyšší nárast v počte 5 521 osôb je zaznamenaný v kategórií ústrednej správy, pričom 3 028 osôb sa pripočítalo z dôvodu zaradenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. medzi ostatné subjekty verejnej správy. Ministerstvo to vysvetľuje ako metodickú zmenu. Avšak, k nárastu zamestnanosti prispeli aj iné kategórie verejnej správy. Navýšenie počtu o 4 756 osôb sa pre rok 2023 očakáva v územnej samospráve. Vo fondoch sociálneho zdravotného poistenia sa predpokladá nárast počtu zamestnancov o 100 osôb. Jedná sa tak o celkový nárast počtu zamestnancov o 7 349 zamestnancov, nie o vyše 10 000.

Počet zamestnancov navyšujú aj štátne príspevkové organizácie, o 1 126 osôb, avšak počet zamestnancov verejných vysokých škôl klesá o 1 335 osôb. Keď vezmeme do úvahy aj tieto zmeny, celkový nárast by bol o 7140 zamestnancov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2022
success
error