DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Bittó Cigániková

SaS

Na financovanie potrebujeme DRG, a to sa nedá spraviť zo dňa na deň, ale bol to ten záväzok od 1. januára 23 spustiť na nečisto DRG a 24 načisto, pričom prvýkrát v histórii za 13 rokov budú zverejnené relatívne váhy, ktoré presne hovoria o tom, ktorá nemocnica koľko míňa na nejaký úkon a dá sa to medzi tými nemocnicami porovnávať.

Krajčí a Bittó Cigániková o zdravotníctve - 30.11.-0001
Pravda

DRG (z angličtiny - Diagnoses Related Groups) je systém klasifikácie pacientov vzhľadom na ich nároky na využívanie zdrojov, inými slovami, vzhľadom na nákladovosť ich ošetrenia. Preto poslankyňa Bittó Cigániková hovorí, že na financovanie nemocníc je potrebné poznať koľko a ako nákladných pacientov nemocnice ošetrujú.

Podľa analýzy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) z augusta je Slovensko jedinou krajinou v EÚ, ktorá nemá funkčne zavedený DRG systém. 

V najnovších návrhoch ministerstva zdravotníctva sa nachádzajú informácie o plnom spustenie DRG systému od 1. 1. 2024. O pilotnom spustení od 1. 1. 2023 hovorilo ministerstvo ešte v máji tohto roku. V októbri minister zdravotníctva potvrdil, že by sa takýto pilotný projekt mal spustiť vo ôsmich nemocniciach a pokiaľ sa osvedčí, plne začne fungovať od 2024.

Ministerstvo zdravotníctva tiež spomína potrebu zavedenia lepšieho výpočtu a zvýšenia miery komunikácie ohľadom “relatívnych váh”, o ktorých hovorí aj poslankyňa Cigániková. Ministerstvo pripúšťa, že nevie ako boli relatívne váhy počítané v minulosti a že od začiatku je tento výpočet bez zmeny. Aj keď relatívne váhy jednotlivých DRG sú každoročne uvedené v katalógu prípadových paušálov ÚDZS, poslankyňa Cigániková pravdepodobne narážala nie len na relatívne váhy ako sú určené centrálne zdravotníckou autoritou (a sú zverejňované) ale na samotnú metodiku ich vypočítavania, ktorá môže byť, ako uvádza ministerstvo, na základe dát z nemocníc transparentnejšia a jasnejšia ako v minulosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2022
success
error