DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jana Bittó Cigániková

SaS

Keď zaplatíme všetko bez ohľadu na to, či to bolo nebolo potrebné, či to bolo efektívne alebo lacné alebo draho nakúpené a pod. tak sa môže stať, že veľmi rýchlo vyplytváme zdroje verejného zdravotného poistenia.

Krajčí a Bittó Cigániková o zdravotníctve - 30.11.-0001
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže zdroje verejného zdravotného poistenia už v súčasnej situácii nedokážu pokryť výdavky nemocníc a ak sa budú výdavky ďalej navyšovať bez prihliadnutia na efektivitu využívania finančných zdrojov, zdroje verejného zdravotného sa poistenia vyplytvajú, ako na to upozorňuje poslankyňa Jana Bittó Cigániková. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo svojej správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021 uvádza, že slovenské zdravotné poisťovne sú v porovnaní so zahraničím významne podkapitalizované (pdf. 28). Už teraz slovenské zdravotné poisťovne nie sú schopné pokryť výdavky nemocníc, ktoré momentálne musia ďalšie zdroje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti získavať z aktivít akými sú napríklad vzdelávacia a výskumná činnosť a nezostávajú im preto finančné prostriedky na modernizáciu nemocníc, zvyšujúce sa ceny energií, či valorizáciu miezd. Ak sa nemocniciam skutočne prisľúbi, že sa zaplatí “všetko bez ohľadu na to, či to bolo nebolo potrebné, či to bolo efektívne alebo lacné alebo draho nakúpené a pod.”, tak skutočne môže dôjsť k vyplytvaniu zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2022
success
error