DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Igor Matovic vs. Rafael Rafaj
Plodná diskusia s prekvapujúco sofistikovanými argumentmi, avšak s radou zavádzajúcich prilepšení. Rafael Rafaj opät strašil s Madarskom a Igor Matovic sa s ním rád zviezol.  

Igor Matovič

OĽaNO
5 0 2 2

Rafael Rafaj

SNS
4 0 5 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Igor Matovič
 • Rafael Rafaj
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Rafael Rafaj

SNS

Súčasný stav umožňuje nezávislým kandidátom byť na kandidátke.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Vo volebnom zákone (.pdf) do NR SR sa explicitne neuvádza kandidovanie nezávislých kandidátov, ale keďže kandidátka je vecou strany, strana môže na kandidátku okrem straníka nominovať aj nestraníka. O vyslovene nezávislom kandidátovi však nemôžeme hovoriť, pretože voľby do parlamentu sa konajú na zá...

Igor Matovič

OĽaNO

Akože trebárs ja patrím medzi 10 poslancov, ktorí majú najlepšiu dochádzku v parlamente.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Podľa údajov z webovej stránky www.dotankoch.sk sa Igor Matovič umiestnil na ôsmom mieste v rebríčku poctivo hlasujúcich. Jeho účasť na hlasovaniach bola 96%. Účasť na hlasovaniach môžeme vnímať aj v zmysle dochádzky v parlamente....

Igor Matovič

OĽaNO

Teoretická možnosť existuje. (že vystúpia Obyčajní ľudia z koalície, pozn.) Hoci dali sme sľub, že nevystúpime s toho klubu, ale zasa zároveň koalícia nám dala sľub, že presadí naše návrhy pri najbližšej aktualizácii do vládneho programu, len hneď na druhý deň v podstate predstavitelia koalícii povedali, že to je to čo nám sľúbili, že je nerealizovateľné, lebo aktualizácia vládneho programu nebude, čiže neexistuje.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Hnutie Obyčajní ľudia najskôr pohrozili odchodom z poslaneckého klubu SaS z dôvodu nepresadenia ich požiadaviek do vládneho programu. Následne však došlo k podpísaniu dohody medzi Obyčajnými ľuďmi a SaS, kde sa uvádza:"Plnenie dohôd je základom akejkoľvek dobrej spolupráce, a preto ja, Richard Sulík...

Igor Matovič

OĽaNO

A tak isto aj to čo navrhuje vláda alebo ta koalícia, tak takisto to je v súlade s programovým vyhláseným vlády, lebo je to dosť vábne napísané v samotnom programovom vyhlásení. Je tam napísané, že vlastne sa koalícia zasadí o to, aby sa nejaké znevýhodnenia slovenských občanov pri udeľovaní cudzieho štátneho občianstva nejako odstránili alebo napravili.

V politike - 31.01.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády(.pdf) na strane 48 sa píše:"V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala ne...

Rafael Rafaj

SNS

Takže myslím si, že Viktor Orbán naopak bude veľmi rád súhlasiť (s novým slovenským zákonom, pozn.), pretože Slovensko robí významný ústupok. Ten spomínaný Európsky dohovor totiž hovorí, že v prípade takéhoto vzájomného brania si občanov, vyžaduje sa súhlas druhej strany. A preto sme sa vedeli dohodnúť aj s Českou republikou, kde sme ale boli v minulosti vo federatívnom zväzku.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Európsky dohovor nespomína súhlas druhej strany pri vzájomnom "braní" si občanov. Článok 19, Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 uvádza:"V prípadoch nástupníctva štátov sa príslušné zmluvné štáty budú usilovať o úpravu záležitostí týkajúcich sa občianstva dohodou medzi sebou a tam, kde je t...

Rafael Rafaj

SNS

Nie my sme povedali, ale Viktor Orbán, že maďarský štát a maďarský národ nie sú totožné.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Väčšina zdrojov, vzťahujúcich sa k danému výroku súvisia s SNS ako ich pôvodcom. Stránka SNS uvádza, že išlo o výrok spred 12 rokov z 20.mája 1998, kde mal Orbán povedať: "Maďarský štát a maďarský národ nie sú totožné. Nová vláda bude súčasťou maďarského národa."Ten istý výrok bol vyslovený Rafaelom...

Rafael Rafaj

SNS

Nie SNS povedala, že nikdy nebude súhlasiť s rozdelením maďarského národa, rok 2005 v obci Číčov, ale Viktor Orbán.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Toto vyhlásenie nie je možné overiť z iných zdrojov ako samotnej SNS. Na stránke SNS je použité údajné vyjadrenie Orbána z roku 2005 v obci Číčov, že „nikdy nebude súhlasiť s rozdelením maďarského národa.“ Ten istý výrok použil Rafael Rafaj na 49. schôdzi NR SR z 10. marca 2010 a tiež bol výrok použ...

Rafael Rafaj

SNS

Nie my sme povedali, že Košice budú v strede maďarstva pri návšteve Slovenska v roku 2003, ale Viktor Orbán.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Toto vyhlásenie nie je možné overiť z iných zdrojov ako zdrojov samotnej SNS. Rok daného vyhlásenia sa však líši aj podľa stránok samotnej SNS, kde je uvedené, že sa daný výrok vyslovil na návšteve Orbána v Košiciach v marci 2004. Toto vyhlásenie bolo často spomínané rôznymi predstaviteľmi SNS, napr...

Rafael Rafaj

SNS

Pri rozprave v maďarskom parlamente, všetci významní predstavitelia Fidesu poukázali na to, že toto je nástroj na riešenie tej krivdy, ktorá sa údajne v roku 1920 stala.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Fidesz podľa dostupný zdrojov nepoukazoval na to, že maďarský zákon je riešením krivdy z roku 1920. Viktor Orbán v máji 2010 navrhol 4. jún, na ktorý pripadá výročie podpisu mierovej dohody z Trianonu, za Deň národnej spolupatričnosti. Tento zákon bol nakoniec prijatý v máji 2010 a mimo iného označi...

Igor Matovič

OĽaNO

Veľmi logicky, lebo kresťanskí demokrati hlasovali za súčasný právny stav, spolu s SNS a so Smerom, keď sa nemýlim.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Za vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovalo KDH, SNS a SMER-SD nasledovne:KDH - z 9 poslancov hlasovalo za 8SNS - z  20 poslancov hlasovalo za 16SMER-SR...

Rafael Rafaj

SNS

Meritom problému je, že Maďarsko prijalo zákon na etnickom princípe, ktorý bol naposledy niekde uplatnený v 30 rokoch.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť, k čomu sa pán Rafaj snažil zákon na etnickom princípe prirovnať....

Rafael Rafaj

SNS

Ešte by som chcel kvôli presnosti povedať, že mnohé štáty majú podobný princíp ako zaviedla SR, napríklad Česko, Nemecko, Dánsko, Španielsko o tzv. Výlučnom občianstve, čiže Nemci vyslovene požadujú skôr než udelia občianstvo, musí sa vzdať. To isté platí aj v Spojených štátoch amerických. Dánsko napríklad o dánskom občianstve musí rozhodovať dokonca parlament. Môžme hovoriť aj ďalej, čiže toto nie je nejaký ojedinelý jav, nerobme zase zo Slovenska nejakého strašiaka, že bývalá vláda si niečo vymyslela, a nejaký neštandardný model tu zaviedla. To nie je pravda.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Článok profesora Rainera Bauböcka uvádza, že jedenásť krajín EU má podobné zákony ako nový slovenský zákon o štátnom občianstve. Pre Nemecko to je pravda. Nemecko kombinuje pomerne liberálny prístup ius soli, ale tiež reštriktívny prístup k dvojitému občianstvu. Podrobný opis je napríklad v dru...

Igor Matovič

OĽaNO

Je tam jediná výnimka a to je tá, keď v situácii, keď ten človek sa v tej krajine narodil alebo keď má manželku z tej danej krajiny alebo teda manžela. A to sú jediné dve výnimky, ktoré v súčasnom právnom stave sú. (v Slovenskom "odvetnom" zákone o občianstve, pozn.)

V politike - 31.01.2011
Pravda

Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky s účinnosťou od 17. júla 2010 uvádza dve výnimky. Občan SR slovenské štátne občianstvo nestratí v prípade, ak cudzie občianstvo nadobudol v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu. Platí to však len za predpokla...

Igor Matovič

OĽaNO

Ja nevidím dôvod, keby že mám matku Angličanku a zoberiem si to občianstvo alebo získam občianstvo Anglicka, tak prečo by mi malo Slovensko zobrať to občianstvo. Jednoducho ja si ho zoberiem preto, lebo jednoducho tá matka má to druhé občianstvo a cítim sa možno tak trošičku aj občanom tej druhej krajiny, odkiaľ tá moja matka pochádza. Súčasný právny stav, ktorý odhlasoval Smer a SNS takéto niečo nedovoľuje a automaticky týmto ľuďom berie občianstvo.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Ide o zákon č. 250/2010 Z. z., na základe ktorého občan Slovenskej republiky automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (t.j. žiadosti, vyhlásenia alebo iného úkonu smerujúceho k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátn...

Rafael Rafaj

SNS

Preto, áno ak dovolíte, preto je súčasný postoj SNS taký, aký je, že nevidíme dôvod na nejakú zmenu, je na čase, aby sme sa začali správať seriózne a súveréne a pokiaľ sú tu ešte argumenty, že čo teda s našimi občanmi, konkrétne ide v súčasnosti o 25 ľudí, ktorí údajne teda stratili občianstvo, je treba povedať, že napríklad 11-ti z nich požiadali občianstvo v Spolkovej republike Nemecko. Takže oni podľa ich zákonov museli vzdať sa slovenského občianstva.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Podľa portálu pravda.sk za pol roka stratilo slovenské občianstvo 25 ľudí, ktorí sa po 17. júli 2010 rozhodli prijať občianstvo iného štátu. Portál tiež uviedol, že o slovenské prišli na základe zákona, ktorý prijala bývalá vláda ako reakciu na maďarský zákon. Presné číslo (11) ľudí, ktorí požiadali...

Rafael Rafaj

SNS

Navyše maďarský zákon je v nesúlade s medzinárodnými dokumentmi, aj konkrétne s týmto dohovorom. Konkrétne v tom, že neobsahuje všeobecne akceptovateľný princíp tzv. Genuni link, čiže nie je tam buď priama väzba na rodinu alebo rodinného príslušníka, čo je logické. Alebo dlhodobý trvalý pobyt, pričom za dlhodobý trvalý pobyt sa považuje minimálna hranica 10 rokov, niektoré štáty majú 10 a viac rokov.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Mediálne záznamy od relevantných predstaviteľov, ktoré by hodnotili maďarský zákon o dvojakom občianstve ako v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, sa nám nepodarilo dohľadať.Podľa článku Rainera Bauböcka (profesor sociálnej a politickej teórie v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii) môžu n...

Rafael Rafaj

SNS

My sme prijali podľa článku 7 Európskeho dohovoru o občianstve z roku 97 platí, adekvátnu obranu, to umožňuje článok 7.

V politike - 31.01.2011
Pravda

V článku 7 Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 sa uvádza:"1. Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov:a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieho občianstva,b) nadobudnutie občia...

Rafael Rafaj

SNS

Slovensko je minimálne 10 rokov terčom maďarskej zahraničnej politiky a jej záujmov,bolo dokonca v Maďarsku v roku 2004 referendum o tom ako udeliť alebo či udeliť zahraničným Maďarom občianstvo a s prekvapujúcim výsledkom Maďari povedal, že nie. Na to sa uskutočnila Medzinárodná konferencia v Budapešti v roku 2005, kde tie výsledky zhodnotil dokonca so špecifickým postom, ktorý v iných štátoch nie je splnomocnenec vlády pre štátne občianstvo s tým, že z štyroch kľúčových odpovedí a bola tá konferencia za zatvorenými dverami za účasti teda aj zahraničných odborníkov, odpovede boli nie.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Nedokázali sme zistiť, ktorú konferenciu mal Rafael Rafaj na mysli....

Rafael Rafaj

SNS

Slovensko je minimálne 10 rokov terčom maďarskej zahraničnej politiky a jej záujmov, bolo dokonca v Maďarsku v roku 2004 referendum o tom ako udeliť alebo či udeliť zahraničným Maďarom občianstvo a s prekvapujúcim výsledkom Maďari povedal, že nie.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

Referendum bolo vyhlásené na 5. decembra 2004. Pre jeho platnosť by muselo prísť k urnám vyše 50% voličov, alebo vyše 25% by muselo odpovedať rovnakým spôsobom. Voliť však prišlo iba zhruba 37,5% voličov. Masové udeľovanie maďarského občianstva krajanom podporilo necelých 19 percent oprávnených voli...

Rafael Rafaj

SNS

Slovensko je minimálne 10 rokov terčom maďarskej zahraničnej politiky a jej záujmov, že už v minulosti napríklad tu bol tzv. Krajanský zákon, že asi 120 tisíc slovenských Maďarov už vlastní preukaz zahraničného Maďara.

V politike - 31.01.2011
Pravda

Prvú časť výroku o Slovensku ako najmenej desaťročnom terči maďarskej zahraničnej politiky nie je možné overiť, je to Rafajove vyjadrenie názoru. Druhá časť výroku o 120 000 Maďaroch sa zdá byť podľa sme.sk, ktoré čerpalo z informácií  na webovej stránke Zväzu pre spoločné ciele, pravdivá. Tá h...

Igor Matovič

OĽaNO

Jasné, nechápem pána Gála, on viacej krát vlastne na moju adresu má takéto vyjadrenia, aj v situácii, keď som zaparkoval auto na prechode, aby som upozornil vlastne na absurditu imunity, tak vtedy sa vyjadroval, že teda pán poslanec by radšej mal robiť serióznu robotu, skorej si myslím, že z jeho strany je to o tom, že som mal výhrady a upozornil som Most na jednu veľmi zlú nomináciu, ktorú mali v Trnavskej teplárenskej a, že vraj teda to bola nominantka pána Gála, takže to je asi taká pomsta.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Podľa informácií uvedených agentúrou TASR Most-Híd na návrh Gábora Gála nominoval do funkcie predsedníčky predstavenstva a riaditeľky štátnej Trnavskej teplárenskej Ruženu Lovasovú, avšak po vlne kritiky túto nomináciu stiahol. Z medializovaných informácií nie je úplne jasné, či sa kritiky zúčastnil...

Igor Matovič

OĽaNO

A jedna vec z tých sľubov, ktoré sme ľuďom dali, tak bolo to, že nepodporíme zrušenie vlastne toho protizákona a budeme hľadať možno cestou vylepšenia, lepšie riešenie, ale určite sa nebudeme poklonkovať Viktorovi Orbánovi.

V politike - 31.01.2011
Zavádzajúce

SME 20.augusta 2010 ku plánovanému zákonu uviedlo: "Nová koalícia má zmenu zákona v programovom vyhlásení, stále však nevie, ako na to. Kým SDKÚ ešte pred voľbami predložilo vlastný návrh o nerešpektovaní maďarského zákona u nás, KDH vtedy hlasovalo s predchádzajúcou koalíciou. Zmenu teraz nechce an...

Igor Matovič

OĽaNO

Ide nám o to, čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami, že v situáciách, kedy sa bude treba rozhodnúť, tak nebudeme sa rozhodovať podľa toho, že či je niečo koaličné a opozičné.

V politike - 31.01.2011
Neoveriteľné

Matovič v rozhovore pre denník Plus jeden deň uviedol, že hnutie Obyčajní ľudia budú hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia a nebudú rozlišovať, či sa bude jednať o koaličný alebo opozičný návrh. Rozhodujúce bude to, či bude návrh zákona dobrý alebo zlý.Rozhovor sa však uskutočnil až po voľbách. I...

success
error