DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Slovensko je minimálne 10 rokov terčom maďarskej zahraničnej politiky a jej záujmov, bolo dokonca v Maďarsku v roku 2004 referendum o tom ako udeliť alebo či udeliť zahraničným Maďarom občianstvo a s prekvapujúcim výsledkom Maďari povedal, že nie.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Zavádzajúce

Referendum bolo vyhlásené na 5. decembra 2004. Pre jeho platnosť by muselo prísť k urnám vyše 50% voličov, alebo vyše 25% by muselo odpovedať rovnakým spôsobom. Voliť však prišlo iba zhruba 37,5% voličov. Masové udeľovanie maďarského občianstva krajanom podporilo necelých 19 percent oprávnených voličov. Výsledok sa dá interpretovať rôzne.

Za súhlasné stanovisko to môžeme označiť v prípade ak sa opierame o to, že sa z tých, ktorí voliť prišli, vyslovil väčší počet za udelenie maďarského občianstva krajanom. Za nesúhlasné stanovisko ako uvádza Rafael Rafaj to môžeme označiť vtedy, ak berieme za hlavné kritérium neúspešnosť referenda, pretože nebola splnená ani jedna z dvoch podmienok úspešnosti referenda, a preto bolo udelenie občianstva zahraničným Maďarom odmietnuté. Viac sa dočítate v komentári tu.

Keďže referendum nebolo platné, nie je podľa nášho názoru možné vyvodzovať úsudok o názore maďarských občanov.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error