DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Preto, áno ak dovolíte, preto je súčasný postoj SNS taký, aký je, že nevidíme dôvod na nejakú zmenu, je na čase, aby sme sa začali správať seriózne a súveréne a pokiaľ sú tu ešte argumenty, že čo teda s našimi občanmi, konkrétne ide v súčasnosti o 25 ľudí, ktorí údajne teda stratili občianstvo, je treba povedať, že napríklad 11-ti z nich požiadali občianstvo v Spolkovej republike Nemecko. Takže oni podľa ich zákonov museli vzdať sa slovenského občianstva.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Neoveriteľné

Podľa portálu pravda.sk za pol roka stratilo slovenské občianstvo 25 ľudí, ktorí sa po 17. júli 2010 rozhodli prijať občianstvo iného štátu. Portál tiež uviedol, že o slovenské prišli na základe zákona, ktorý prijala bývalá vláda ako reakciu na maďarský zákon.

Presné číslo (11) ľudí, ktorí požiadali o občianstvo v Spolkovej republike Nemecko nie je uvedené, najčastejšie sa však vzdali občianstva pre nemecké a rakúske.

Nemecko má zákony, ktoré sú k dvojakému občianstvu nepriateľské a pripúšťajú aj možnosť zbavenia občianstva v prípade nadobudnutia iného občianstva. Nová občianska reforma z roku 2000 uviedla princíp ius soli a tiež odstránila zákaz odňatia občianstva štátnemu príslušníkovi Nemecka s trvalým pobytom na území Nemecka. Následkom tejto reformy bolo pred voľbami 2005 zbavených občianstva a tiež volebného práva asi 20 000 naturalizovaných Turkov, ktorí predtým získali tiež občianstvo Turecka.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error