DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

My sme prijali podľa článku 7 Európskeho dohovoru o občianstve z roku 97 platí, adekvátnu obranu, to umožňuje článok 7.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Pravda

V článku 7 Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 sa uvádza:

"1. Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov:

a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieho občianstva,
b) nadobudnutie občianstva zmluvného štátu podvodným konaním, na základe falošnej informácie alebo zatajenia ľubovoľnej relevantnej skutočnosti žiadateľom,
c) dobrovoľná služba v zahraničných ozbrojených silách,
d) konanie vážne poškodzujúce životné záujmy zmluvného štátu,
e) nedostatočná skutočná väzba medzi zmluvným štátom a občanom s obvyklým pobytom v zahraničí,
f) ak je počas neplnoletosti dieťaťa ustanovené, že predbežné podmienky určené vnútroštátnou právnou normou, ktoré viedli k nadobudnutiu občianstva zmluvného štátu zo zákona, už ďalej nespĺňa,
g) adopcia dieťaťa, ak dieťa nadobudne alebo má cudzie občianstvo jedného adoptívneho rodiča alebo oboch adoptívnych rodičov."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error