DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Pri rozprave v maďarskom parlamente, všetci významní predstavitelia Fidesu poukázali na to, že toto je nástroj na riešenie tej krivdy, ktorá sa údajne v roku 1920 stala.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Zavádzajúce

Fidesz podľa dostupný zdrojov nepoukazoval na to, že maďarský zákon je riešením krivdy z roku 1920. Viktor Orbán v máji 2010 navrhol 4. jún, na ktorý pripadá výročie podpisu mierovej dohody z Trianonu, za Deň národnej spolupatričnosti. Tento zákon bol nakoniec prijatý v máji 2010 a mimo iného označil Trianon za "najväčšiu tragédiu maďarstva". Jeden z predkladateľov návrhu zákona Zoltán Kövér z Fideszu poznamenal: "Udalosti spred 90 rokov sa nemohli zmeniť na históriu, ale ako nespracovaná kolektívna trauma zaťažujú verejné zmýšľanie Maďarov i susedných národov." Maďarský parlament si toto výročie v júni 2010 pripomenul, mimo iného na ňom zaznelo z úst prezidenta Maďarska Sólyoma, že: "Maďarsko musí využívať na ochranu etnických Maďarov aj všetky prostriedky medzinárodného práva."

Presnejšie zdroje dávajúce do súvisu vyjadrenia o krivde z roku 1920 a maďarský zákon ako nástroj na riešenie tejto krivdy sme nenašli, aj keď existujú náznaky, že hlavní rečníci vystupujúci v maďarskom parlamente pri rokovaní o zákone o dvojakom občianstve v máji 2010 spomínali aj krivdy z minulosti, ktorými majú byť Trianonská zmluva, či Benešovské dekréty.

Avšak vyjadrenie, že všetci významní predstavitelia Fideszu poukazovali na to, že zákon je nástroj na riešenie krivdy je zavádzajúci a spája dva samostatné priamo nesúvisiace výrokové celky do jedného nadväzujúceho celku.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error