DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Navyše maďarský zákon je v nesúlade s medzinárodnými dokumentmi, aj konkrétne s týmto dohovorom. Konkrétne v tom, že neobsahuje všeobecne akceptovateľný princíp tzv. Genuni link, čiže nie je tam buď priama väzba na rodinu alebo rodinného príslušníka, čo je logické. Alebo dlhodobý trvalý pobyt, pričom za dlhodobý trvalý pobyt sa považuje minimálna hranica 10 rokov, niektoré štáty majú 10 a viac rokov.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Zavádzajúce

Mediálne záznamy od relevantných predstaviteľov, ktoré by hodnotili maďarský zákon o dvojakom občianstve ako v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, sa nám nepodarilo dohľadať.

Podľa článku Rainera Bauböcka (profesor sociálnej a politickej teórie v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii) môžu naozaj získať maďarské občianstvo ľudia maďarského pôvodu bez toho, aby museli mať trvalý pobyt v Maďarsku, čo spomína Rafael Rafaj. Avšak vyjadrenie, že maďarský zákon je v nesúlade s medzinárodnými dokumentami vrátane Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 nie je podľa spomínaného článku pravdivé. Sedem štátov EÚ má podľa neho zákon, ktorý pripomína maďarský, zatiaľ čo 11 štátov EÚ má zase zákony, ktoré pripomínajú slovenský zákon prijatý v odvete na maďarský. Podľa článku nie je v dohovore, ktorý Maďarsko aj Slovensko ratifikovalo nič, čo by Maďarsku zabraňovalo priznať občianstvo etnickým Maďarom žijúcim v zahraničí. Článok tiež pripomína, že problém je skôr politického než právneho charakteru.

"Genuine link" je kritérium uplatňované na základe rozsudku ICJ (International Court of Justice) vo veci Nottebohm, kde sa spomína, že z medzinárodne-právneho hľadiska je občianstvo uznávané v prípade, že existuje nejaká reálna väzba medzi štátom a jedincom. Spravidla sa jedná o dlhodobejší pobyt na území, špeciálnu väzbu k danému štátu atď. V danom prípade ICJ udelilo Lichtenštajnsko Nottebohmovi občianstvo, i keď celý svoj život žil v strednej Amerike a nemal okrem brata žiadne väzby na Lichtenštajnsko. To znamená, že na základe tohoto kritéria má hocijaký štát právo udeliť občianstvo komu chce. Je to čisto domáca záležitosť. Medzinárodne právo sa uplatňuje iba vtedy, ak sa jedná o uznanie účinkov takto udeleného občianstva vo vzťahu k inému štátu - napr. štát A má právo na seba "prevziať" porušenie práv jednotlivca v štáte B a žalovať štát B pred ICJ na základe tzv. diplomatic protection, ktorá je viazaná na občianstvo. V prípade, keď neexistuje Genuine link, štát B nebude akceptovať väzbu občianstva, a tým pádom nemôže byť štátom A žalovaný pred ICJ za takýto akt.

Inými slovami ak zákon neakceptuje Genuine link ešte neznamená, že nie je v súlade s medzinárodnými dokumentmi. Znamená to len, že nie je v plnom rozsahu uplatniteľný.

Pre naše hodnotenie nie je podstatné to, že profesor Bauböck má na vec iný názor, ale fakt, že nerešpektovanie Genuine link v zákone ešte neznamená, že je zákon v nesúlade s medzinárodnými dokumentami. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error