DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Ešte by som chcel kvôli presnosti povedať, že mnohé štáty majú podobný princíp ako zaviedla SR, napríklad Česko, Nemecko, Dánsko, Španielsko o tzv. Výlučnom občianstve, čiže Nemci vyslovene požadujú skôr než udelia občianstvo, musí sa vzdať. To isté platí aj v Spojených štátoch amerických. Dánsko napríklad o dánskom občianstve musí rozhodovať dokonca parlament. Môžme hovoriť aj ďalej, čiže toto nie je nejaký ojedinelý jav, nerobme zase zo Slovenska nejakého strašiaka, že bývalá vláda si niečo vymyslela, a nejaký neštandardný model tu zaviedla. To nie je pravda.

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Pravda

Článok profesora Rainera Bauböcka uvádza, že jedenásť krajín EU má podobné zákony ako nový slovenský zákon o štátnom občianstve. Pre Nemecko to je pravda. Nemecko kombinuje pomerne liberálny prístup ius soli, ale tiež reštriktívny prístup k dvojitému občianstvu. Podrobný opis je napríklad v druhej kapitole knihy Dual citizenship in Europe: from nationhood to societal integration editovanej Thomasom Faistom. Dánsko má tiež legislatívu, ktorá sa vyhýba dvojitému občianstvu najviac ako je to možné. List ľudí, žiadajúcich o občianstvo naozaj schvaľuje parlament. V susednom Česku občan, ktorý výslovným prejavom vôle nadobudne cudzie občianstvo, o to české automaticky príde. Pre Španielsko to platí iba v niektorých prípadoch, resp. pre niektoré krajiny. Pre Spojené štáty americké to je menej jasné, aspoň podľa imigračného úradu USA vláda Spojených štátov amerických dvojité občianstvo povoľuje. Prehľad krajín, ktoré povoľujú a ktoré zakazujú dvojité občianstvo nájdete tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error