DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Je tam jediná výnimka a to je tá, keď v situácii, keď ten človek sa v tej krajine narodil alebo keď má manželku z tej danej krajiny alebo teda manžela. A to sú jediné dve výnimky, ktoré v súčasnom právnom stave sú. (v Slovenskom "odvetnom" zákone o občianstve, pozn.)

Igor Matovic vs. Rafael Rafaj - 31.01.2011
Pravda

Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky s účinnosťou od 17. júla 2010 uvádza dve výnimky. Občan SR slovenské štátne občianstvo nestratí v prípade, ak cudzie občianstvo nadobudol v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu. Platí to však len za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. Druhým prípadom, kedy k strate slovenského štátneho občianstva nedochádza je, ak dieťa cudzie štátne občianstvo nadobudne narodením.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error