DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Prešov - komunálne volby 2014
Demagog.SK overil troch horúcich kandidátov na kreslo primátora v Prešove - súcasného primátora Pavla Hagyáriho (nezávislý s podporou Smer) a vyzývatelov Andreu Turcanovú (KDH, SDKÚ, Most, NOVA, Siet) a Alexandra Ernsta (nezávislý). Ani jeden z kandidátov však svojich potenciálnych volicov nemôže lákat na fakticky bezproblémové vystúpenie - kandidátke pravice Turcanovej sme našli jednu nepresnost, zvyšným overeným kandidátom po dve.

Alexander Ernst

Nestraníci
2 2 0 1

Pavel Hagyari

Nestraníci
2 1 1 4

Andrea Turčanová

KDH
4 1 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Politik
 • Alexander Ernst
 • Pavel Hagyari
 • Andrea Turčanová
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Turčanová

KDH

Máme žiaľ len 5 denných centier (pre dôchodcov, pozn.)

Iné - 04.11.2014
Pravda

Podľa zoznamu na webe socialnypresov.sk existujú štyri denné centrá v Prešove. Po pripočítaní centra Náruč na Veselej č.1 , ktorého riaditeľ nám potvrdil, že ponúkajú dennú ambulantnú starostlivosť o seniorov sa dostávame na počet, ktorý udáva Andrea Turčanová. Výrok preto hodnotíme a...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov má zadlženosť 29% zo 60 - tich. Patríme medzi lepšie krajské mestá.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Zadlženosť Prešova sa podľa najaktuálnejších údajov za rok 2013, ktoré uviedla nezisková organizácia Ineko pohybuje na úrovni 34,3% a nie 29% ako uvádza Hagyari. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Podľa nezávislej organizácie Ineko, ktorá zverejnila údaje zadlženia slovenských miest a obcí za ...

Alexander Ernst

Nestraníci

Dnes je Prešov najväčším mestom na Slovensku, krajským, ktoré ma najviac dlhov.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Podľa nezávislej organizácie Ineko, ktorá zverejnila údaje zadlženia slovenských miest a obcí za rok 2013, figuruje Prešov ako 4. najzadlženejšie krajské mesto v SR. Aj v prípade, že zoberieme do úvahy fakt, že súčasná vláda odpustila časť z celkového dlhu krajskému mestu Žilina, ktorý sa teraz pohy...

Alexander Ernst

Nestraníci

Minulý rok klesla návštevnosť mesta (Prešov, pozn.) o 40%.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože počet prenocovaní návštevníkov v Prešove za rok 2013 klesol o 36%. Tieto údaje sleduje Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Prešove. Údaje sú z cestovného ruchu (CR1-12) za mesto Prešov za roky 2009-2013. Výkaz CR 1-12 predkladajú právnické osoby a...

Andrea Turčanová

KDH

Ja som sama pred rokmi iniciovala petíciu za stavbu centrálneho mestského parku.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Je pravdou že pravicový poslanecký klub v prešovskom zastupiteľstve, ktorého členkou bola Turčanová, organizoval petíciu za výstavbu centrálneho mestského parku. Nepodarilo sa nám však nájsť konkrétnu informáciu o tom, či bola A. Turčanová skutočne iniciátorom danej petície, alebo členkou petičného ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov pripravilo viacero projektov pre seniorov, napr. Aktívny senior.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Mesto Prešov sa skutočne podieľa na viacerých projektoch určených pre seniorov, preto tento výrok hodnotíme ako pravdivý. V súvislosti s prípravou projektov pre seniorov sa mestu Prešov podarilo získať finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z fondov EÚ na proje...

Alexander Ernst

Nestraníci

Takýto projekt existuje (pozn. denný stacionár), inicioval som ho, len sa nerealizuje. Je to na sídlisku Sekčov.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Podľa zoznamu zariadení prevádzkujúcich denné stacionáre v Prešovskom kraji, skutočne sídli jedno zo zariadení na prešovskom sídlisku Sekčov. Je to konkrétne zariadenie Dar pokoja n.o. so sídlom na Bernolákovej 21. Zmienku o tom, či nejaký projekt ohľadom denného stacionára inicioval A. Er...

Andrea Turčanová

KDH

V Prešove máme 14 000 seniorov.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol počet seniorov v Prešove (veková hranica 60+) k 31.12.2013 17 701. Nemáme však informáciu o tom, seniorov od akého veku mala A. Turčanová na mysli. Rovnako nemáme k dispozícii informácie o počte seniorov v roku 2014, od 31.12.2013 sa ich počet mohol zmeniť.&nb...

Andrea Turčanová

KDH

Denný stacionár máme teraz v zariadení na Veselej.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, je zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej č.1 zaradené do skupiny (.pdf) "zariadenia pre seniorov". V skupine poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári (.pdf) sa na rozdiel od iných podobných zariadení v ...

Andrea Turčanová

KDH

Ja sama pracujem v zariadení pre seniorov.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Andrea Turčanová je momentálne riaditeľkou Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov sv. Dominika v Petrovanoch. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Toto tvrdenie potvrdzuje aj zoznam (.pdf) zariadení pre seniorov v Prešovskom kraji, kde je Andrea Turčanová uvedená ako Zodpovedný zástup...

Andrea Turčanová

KDH

Od roku 2006 nezačalo mesto Prešov stavať ani jediný nájomný byt.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Viacero zdrojov potvrdzuje, že od roku 2006 mesto Prešov nepostavilo žiadne nájomné byty. Rovnako sa nám nepodarilo nájsť žiadnu správu, ktorá by potvrdzovala zahájenie výstavby nových bytov. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.Príkladom mediálnych správ, ktoré citujú rok 2006 ako posledný rok výstavb...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov bolo nominované na Sociálneho Oskara.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Pavel Hagyari mal na mysli súťaž Oskar bez bariér, v ktorej sa Prešov zaradil medzi finalistov. Súťaž každoročne organizuje ZMOS, aby mestá a obce motivoval angažovať sa v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabších občanov.  V roku 2014 sa Prešov dostal do fin...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Teraz sme vytvorili 4 multifunkčné ihriská, 4 hokejbalové ihriská.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Mesto Prešov vyhradilo v júli 2014 dotácie z rozpočtu na 3 multifunkčné ihriská a 4 hokejbalové ihriská, ktoré mali byť dokončené k 28.112014. Nevieme však overiť či tieto ihriská už boli otvorené. Na druhej strane sa v meste Prešov v uplynulých rokoch otvorilo niekoľko ďalších detský...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov dalo najviac peňazí na opravu základných škôl, materských škôl z celého Slovenska.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Jediný zdroj, ktorý potvrdzuje túto informáciu je správa TASR, kde hovorkyňa mesta Prešov Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že "mesto Prešov dalo v tomto roku na rekonštrukciu škôlok najviac financií na Slovensku, 4,5 milióna eur."Nakoľko je to však vyjadrenie hovorkyne mesta Prešov, nemôžeme tento ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov kúpilo 20 nízkopodlažných autobusov, či trolejbusov, ktoré sú klimatizované.

Iné - 04.11.2014
Zavádzajúce

V septembri tohto roku schválilo Mesto Prešov investíciu na kúpu klimatizovaných a nízkopodlažných 11 trolejbusov a 9 autobusov pre DPmP. Mesto však spomínaných 20 klimatizovaných trolejbusov a autobusov zatiaľ nekúpilo, samotná operácia má prebehnúť najskôr na budúci rok. Výrok ...

Alexander Ernst

Nestraníci

Mesto má možnosť vyjsť mu v ústrety (pozn. investorovi), napr. odpustením časti dane z nehnuteľnosti.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Mesto ako správca daní má možnosť ustanoviť zníženie alebo oslobodenie daní z pozemkov. Logicky preto môže rozhodnúť v takomto prípade aj v prospech investora. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Zákon č. 582...

Alexander Ernst

Nestraníci

Mesto hospodári s viac ako 60 miliónmi eur ročne, konkrétne v tomto roku.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, nakoľko rozpočet (.pdf, strana 2) mesta Prešov je pre rok 2014 zostavený v sume 58 153 414 €....

Andrea Turčanová

KDH

Tento rok sme preinvestovali 2,4 milióna eur (pozn. na opravy materských škôl).

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Podľa vyjadrení hovorkyne mesta a správy TASR mesto Prešov v tomto roku na rekonštrukciu škôlok dalo 4,5 milióna eur. Mesto Prešov predajom pozemkov Národnej dialničnej spoločnosti získalo isté finančné prostriedky, z ktorých plánovalo 3,7 milióna eur venovať na opravu materských a základných škôl. ...

Andrea Turčanová

KDH

V Prešove platíme za odpad dvojnásobok ako v okolitých mestách.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Pre rok 2014 je sadzba poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v Prešove 0,0525 eur za fyzickú osobu a deň. Pre porovnanie, v Košiciach to je 0,0859 za osobu a deň, v Bardejove 0,0740, v Spišskej Novej Vsi, 0,0439, v Sabinove 0,044, vo Vranove n. Topľou 0,054. Výrok teda hodnotíme ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

My sme dali do opravy materských škôl, základných škôl asi 20 miliónov.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Nakoľko P. Hagyari neuvádza konkrétny časový interval, za ktorý dalo mesto do opravy základných a materských škôl spomínaných 20 miliónov eur, Presné čísla o tom, koľko peňazí ide do materských škôl sa nám nepodarilo vyčítať ani s rozpočtov. V rozpočte (.pdf, str. 76-78) mesta na rok ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Za posledných 6 rokov, napriek tomu, že bola kríza, vzniklo v Prešove 4000 nových pracovných miest.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Demagog.sk sa nepodarilo nájsť presné údaje o počte pracovných miest vytvorených v meste Prešov za obdobie od roku 2008 po súčasnosť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Najbližšie dostupné údaje sú regionálne štatistiky zamestnanosti Štatistického Úradu SR o evidenčnom počte zamestnancov. Tie vš...

Alexander Ernst

Nestraníci

Ako bývalý predseda bytovej a sociálnej politiky..

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Alexander Ernst

Nestraníci

Mesto má možnosť vyjsť mu v ústrety (pozn. investorovi), napr. odpustením časti dane z nehnuteľnosti.

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné
success
error