DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto Prešov pripravilo viacero projektov pre seniorov, napr. Aktívny senior.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Mesto Prešov sa skutočne podieľa na viacerých projektoch určených pre seniorov, preto tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V súvislosti s prípravou projektov pre seniorov sa mestu Prešov podarilo získať finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z fondov EÚ na projekt s názvom Aktívni seniori - Atraktívne mesto. Tento vzdelávací projekt je oficiálne spustený od začiatku roka 2014.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Prešov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie. V projekte je naplánovaných sedem rôznych druhov učebných programov: Osobnostný rozvoj; Základy počítačových zručností; Zdravoveda; Internetová komunikácia; Zdravý životný štýl; Základy finančnej, právnej a sociálnej gramotnosti a komunikácia s úradmi verejnej správy; Záhradkárstvo – ovocinárstvo. 

Okrem zabezpečenia základných potrieb pre seniorov venuje mesto Prešov veľkú pozornosť spoločenským podujatiam, kultúrnym a športovým akciám, ako aj ďalším projektom. Na oficiálnej webovej stránke s názvom Sociálny Prešov viacero projektov pre seniorov. Príkladom je myšlienka spájania dvoch generácii, a to seniorov a žiakov základných škôl prostredníctvom voľnočasových aktivít v meste Prešov. Dňa 04. júla 2014 vedúca oddelenia sociálnych služieb, sekcie služieb občanom Mestského úradu v Prešove Beáta Horváthová ohodnotila všetkých, ktorí boli zapojení v projekte a poukázala na potrebu viacgeneračného rozhovoru.

Ďalším príkladom podpory seniorov je aj nedávne otvorenie fitparku v rámci projektu "Fitpark pre všetky generácie" 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error