DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Hagyari

Nestraníci

Teraz sme vytvorili 4 multifunkčné ihriská, 4 hokejbalové ihriská.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Neoveriteľné

Mesto Prešov vyhradilo v júli 2014 dotácie z rozpočtu na 3 multifunkčné ihriská a 4 hokejbalové ihriská, ktoré mali byť dokončené k 28.112014. Nevieme však overiť či tieto ihriská už boli otvorené. Na druhej strane sa v meste Prešov v uplynulých rokoch otvorilo niekoľko ďalších detských multifunkčných ihrisiek. Výrok na základe týchto skutočností hodnotíme ako neoveriteľný.

Dňa 26. júla 2014 mesto Prešov podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Dotácia bola poskytnutá v sume:
30 000 EUR na výstavbu detského a multifunkčného ihriska v Nižnej Šebastovej,
36 500 EUR na detské a multifunkčné ihrisko na Sídlisku 3,
36 500 EUR na detské a multifunkčné ihrisko pre ZŠ na Lesníckej ulici,
49 000 EUR výstavba hokejbalového ihriska na sídlisku Sekčov - ul. Vihorlatská
49 000 EUR výstavba hokejbalové ihrisko na Sídlisku 2 pre ZŠ Čs. Armády
49 000 EUR na rekonštrukciu pôvodného hokejbalového ihriska na sídlisku Sekčov - areál ZŠ Májové nám.
49 000 EUR na rekonštrukciu pôvodného hokejbalového ihriska na sídlisku 3 - areál ZŚ Šmeralova

O tom istom informuje aj web Úradu pre verejné obstáravanie. Dňa 22. júla 2014 bola podpísaná zmluva s firmou C.M.R. Slovakia, s.r.o. na štyri hokejbalové ihriská. Celková cena zakázky je 233 969,65 EUR.

O otvorení jedného z hokejbalových ihrísk informoval napr. portál PIS.sk.

O ďalších ihriskách, ktoré boli v Prešove otvorené v uplynulých rokoch informovali média, viď napr tu, tu, alebo tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error