DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH

V Prešove platíme za odpad dvojnásobok ako v okolitých mestách.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Nepravda

Pre rok 2014 je sadzba poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v Prešove 0,0525 eur za fyzickú osobu a deň. Pre porovnanie, v Košiciach to je 0,0859 za osobu a deň, v Bardejove 0,0740, v Spišskej Novej Vsi, 0,0439, v Sabinove 0,044, vo Vranove n. Topľou 0,054. Výrok teda hodnotíme ako nepravdivý, nakoľko nie je pravdou, že sa v Prešove platí za odpad dvojnásobne viac ako v okolitých mestách.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error