DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH
13 1 3 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Turčanová

KDH

Komunitné centrum máme teraz novo vybudované na Starej tehelni...

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Zavádzajúce

Komunitné centrum vzniklo v lokalite Stará tehelňa od roku 2011. Umiestnené bolo v provizórných unimobunkách až do mája 2018, kedy sa centrum rozšírilo o zrekonštruované suterénné priestory v jednom z blízkych bytových domov. O rozšírení komunitného centra sa rozhodlo už v máji 2014, pred nástupom s...

Andrea Turčanová

KDH

Dom seniorov ... mesto ho nemá, ale takisto už máme pripravenú štúdiu výstavby na Jiráskovej ulici...

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Neoveriteľné

Na Jiráskovej ulici v Prešove sa v súčasnosti nachádza denné centrum. Na portáli elektronickej verejnej správy mesta sme nenašli žiadnu zmienku o pripravovanej výstavbe na Jiráskovej ulici. Akčný plán na roky 2018-2025 v oblasti sociálnych služieb síce počíta s vybudovaním nového zariadenia opatrova...

Andrea Turčanová

KDH

Takže máme 3 denné stacionáre, 5 denných centier, máme 2 zariadenia pre seniorov, pripravujeme rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Cemjata, pretože tá už nespĺňa štandardy dnes a nespĺňa vlastne ani podmienky, ktoré ukladá vyhláška.

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Pravda

Zoznam funkčných denných stacionárov, denných centier a zariadení pre seniorov sa nachádza na webovej stránke mesta Prešov a v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Celkovo ide o dve centrá prevádzkujúce aj denný stacionár aj denné centrum na Sabinovskej a Slánskej ulici. Ďalej ide o...

Andrea Turčanová

KDH

... sme získali ocenenie senior-friendly ako jediná samospráva na Slovensku.

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Pravda

Mesto Prešov za rok 2018 naozaj ako jediná samospráva na Slovensku získalo ocenenie Senior Friendly 50 +. Ocenenie bolo udelené na základe dlhodobej aktívnej podpory v meste žijúcich seniorov, ktorých mesto prostredníctvom aktívneho prístupu k životu zapája do spoločenského diania a svojimi aktivita...

Andrea Turčanová

KDH

Máme v žiadosti 250 ľudí (na nájomné byty, pozn.) v poradovníku. Možno že 640 žiadostí, ak si jedna rodina požiadala o byty v rôznych lokalitách...

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Neoveriteľné

250 žiadostí na mestské nájomné byty evidovala prešovská radnica vo februári 2016. 640 žiadostí o pridelenie bytu malo mesto ešte v roku 2006. Keďže nie sú dostupné aktuálne informácie o počte žiadostí, hodnotíme výrok ako neoveriteľný....

success
error