DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH
13 1 3 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Turčanová

KDH

Komunitné centrum máme teraz novo vybudované na Starej tehelni...

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Zavádzajúce

Komunitné centrum vzniklo v lokalite Stará tehelňa od roku 2011. Umiestnené bolo v provizórných unimobunkách až do mája 2018, kedy sa centrum rozšírilo o zrekonštruované suterénné priestory v jednom z blízkych bytových domov. O rozšírení komunitného centra sa rozhodlo už v máji 2014, pred nástupom s...

Andrea Turčanová

KDH

Dom seniorov ... mesto ho nemá, ale takisto už máme pripravenú štúdiu výstavby na Jiráskovej ulici...

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Neoveriteľné

Na Jiráskovej ulici v Prešove sa v súčasnosti nachádza denné centrum. Na portáli elektronickej verejnej správy mesta sme nenašli žiadnu zmienku o pripravovanej výstavbe na Jiráskovej ulici. Akčný plán na roky 2018-2025 v oblasti sociálnych služieb síce počíta s vybudovaním nového zariadenia opatrova...

Andrea Turčanová

KDH

Takže máme 3 denné stacionáre, 5 denných centier, máme 2 zariadenia pre seniorov, pripravujeme rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Cemjata, pretože tá už nespĺňa štandardy dnes a nespĺňa vlastne ani podmienky, ktoré ukladá vyhláška.

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

Zoznam funkčných denných stacionárov, denných centier a zariadení pre seniorov sa nachádza na webovej stránke mesta Prešov a v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Celkovo ide o dve centrá prevádzkujúce aj denný stacionár aj denné centrum na Sabinovskej a Slánskej ulici. Ďalej ide o...

Andrea Turčanová

KDH

... sme získali ocenenie senior-friendly ako jediná samospráva na Slovensku.

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

Mesto Prešov za rok 2018 naozaj ako jediná samospráva na Slovensku získalo ocenenie Senior Friendly 50 +. Ocenenie bolo udelené na základe dlhodobej aktívnej podpory v meste žijúcich seniorov, ktorých mesto prostredníctvom aktívneho prístupu k životu zapája do spoločenského diania a svojimi aktivita...

Andrea Turčanová

KDH

Máme v žiadosti 250 ľudí (na nájomné byty, pozn.) v poradovníku. Možno že 640 žiadostí, ak si jedna rodina požiadala o byty v rôznych lokalitách...

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Neoveriteľné

250 žiadostí na mestské nájomné byty evidovala prešovská radnica vo februári 2016. 640 žiadostí o pridelenie bytu malo mesto ešte v roku 2006. Keďže nie sú dostupné aktuálne informácie o počte žiadostí, hodnotíme výrok ako neoveriteľný....

Andrea Turčanová

KDH

Kúpili sme 15 trolejbusov, máme opciu na ďalších 10 trolejbusov, ale zároveň sme v zastupiteľstve schválili ďalšiu žiadosť...uchádzame sa v eurofondoch aj o elektrobusy a o parciálne trolejbusy.

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

V rámci modernizácie mestskej hromadnej dopravy mesto Prešov v priebehu roka 2017 zaobstaralo pätnásť nových moderných a energeticky úsporných trolejbusov a podľa dostupných informácií sa chystá na ďalšiu modernizáciu vozového parku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  Kúpa nových tr...

Andrea Turčanová

KDH

Tam máme pripravené buspruhy, pripravenú zelenú vlnu pre autobusy, ideme aj do dobudovania trolejbusových tratí. Dokonca máme z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predschválené finančné zdroje na dobudovanie tých úsekov, kde ešte trolejové vedenie nie je.

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

V roku 2017 bol naozaj vypracovaný strategický dokument pre mesto Prešov, takzvaný Masterplan. Ten je určený na rozvoj dopravy v meste a prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra umožňuje čerpať prostriedky aj zo zdrojov Európskej únie. S jeho realizáciou mesto začalo ...

Andrea Turčanová

KDH

Po rokoch sme dali spracovať strategický dokument k doprave (MHD, pozn.), tzv. masterplan...

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

Projekt o dopravnom plánovaní s názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, alebo aj tzv. Masterplan, bol schválený v januári 2017. Jedná sa o "komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších d...

Andrea Turčanová

KDH

... po mojom nástupe do úradu sme spravili štúdiu, vypracovala ju spoločnosť EEI...

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Pravda

Primátorka Prešova Andrea Turčanová do úradu nastúpila po komunálnych voľbách v novembri 2014. Spomínaná štúdia nesie názov Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov a v decembri 2015 ju publikovala spoločnosť EEI s. r. o., "ktorá sa venuje riešeniu statickej dopravy v rámci mestských dopr...

Andrea Turčanová

KDH

Bude potrebné ešte zhruba 1 000 parkovacích miest, aby sme mohli splniť tú podmienku jedno parkovacie miesto k jednému bytu.

Prešov: komunálne voľby - 23.10.2018
Neoveriteľné

Opatrenie jedno parkovacie miesto k jednému bytu je súčasťou návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Prešov o parkovaní. Podľa tohto návrhu by sa malo zaviesť regulované rezidenčné parkovanie tak, aby obyvatelia bytových domov na sídliskách, ktorí sú vlastníkmi áut, mali aspoň jedno isté p...

success
error