DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Prešov: komunálne voľby
Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 23. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Prešov. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.

Pavel Hagyari

Nestraníci
2 4 0 1

Andrea Turčanová

KDH
9 0 3 4

Miroslav Benko


5 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Politik
 • Pavel Hagyari
 • Andrea Turčanová
 • Miroslav Benko
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Andrea Turčanová

KDH

Mesto to začalo riešiť v auguste 2015 (havarijný stav strechy na zimnom štadióne, pozn.), kedy sme dostali do rúk statický posudok. Hneď sme zadali do plánu investičného na rok 2016 spracovanie projektovej dokumentácie, hneď po schválení v mestskom zastupiteľstve sme vypísali súťaž, prihlásila sa Technická univerzita Košice, ktorá vo februári roku 2018 odovzdala projektovú dokumentáciu, následne sme hneď prikročili k výberu dodávateľa prác. teraz je štádium také, že stavba sa realizuje.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Prešovský zimný štadión bol dlhodobo v havarijnom stave, preto sa ho mesto rozhodlo zrekonštruovať. Všetky kroky k realizácii tohto zámeru prebiehali chronologicky tak, ako ich Turčanová opísala. Statický posudok bol objednaný v auguste 2015 a spracovala ho Technická univerzita v Košicia...

Andrea Turčanová

KDH

Komunitné centrum máme teraz novo vybudované na Starej tehelni...

Iné - 23.10.2018
Zavádzajúce

Komunitné centrum vzniklo v lokalite Stará tehelňa od roku 2011. Umiestnené bolo v provizórných unimobunkách až do mája 2018, kedy sa centrum rozšírilo o zrekonštruované suterénné priestory v jednom z blízkych bytových domov. O rozšírení komunitného centra sa rozhodlo už v máji 2014, pred nástupom s...

Andrea Turčanová

KDH

Dom seniorov ... mesto ho nemá, ale takisto už máme pripravenú štúdiu výstavby na Jiráskovej ulici...

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Na Jiráskovej ulici v Prešove sa v súčasnosti nachádza denné centrum. Na portáli elektronickej verejnej správy mesta sme nenašli žiadnu zmienku o pripravovanej výstavbe na Jiráskovej ulici. Akčný plán na roky 2018-2025 v oblasti sociálnych služieb síce počíta s vybudovaním nového zariadenia opatrova...

Andrea Turčanová

KDH

Takže máme 3 denné stacionáre, 5 denných centier, máme 2 zariadenia pre seniorov, pripravujeme rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Cemjata, pretože tá už nespĺňa štandardy dnes a nespĺňa vlastne ani podmienky, ktoré ukladá vyhláška.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Zoznam funkčných denných stacionárov, denných centier a zariadení pre seniorov sa nachádza na webovej stránke mesta Prešov a v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Celkovo ide o dve centrá prevádzkujúce aj denný stacionár aj denné centrum na Sabinovskej a Slánskej ulici. Ďalej ide o...

Andrea Turčanová

KDH

... sme získali ocenenie senior-friendly ako jediná samospráva na Slovensku.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Mesto Prešov za rok 2018 naozaj ako jediná samospráva na Slovensku získalo ocenenie Senior Friendly 50 +. Ocenenie bolo udelené na základe dlhodobej aktívnej podpory v meste žijúcich seniorov, ktorých mesto prostredníctvom aktívneho prístupu k životu zapája do spoločenského diania a svojimi aktivita...

Miroslav Benko

... v zriaďovateľskej spôsobnosti máme Cemjatu a máme na ulici Veselej DSS-ku (domov sociálnych služieb, pozn.) a vidíme, že poradovníky sú niekedy aj rok aj dlhšie na miesto v dome sociálnych služieb.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Je všeobecne známe, že na prijatie do zariadení sociálnych služieb občania čakajú aj niekoľko rokov. Poradovníky čakateľov na miesto v domoch sociálnych služieb však Prešov nezverejňuje, preto je výrok neoveriteľný.  Mesto Prešov je zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov Harmónia...

Miroslav Benko

Za 12 rokov sme postavili cca. 60 tých nájomných bytov.

Iné - 23.10.2018
Pravda

V roku 2018 bolo dostavaných 68 nových mestských nájomných bytov v Prešove, na ulici Antona Prídavku. Poslednými skolaudovanými stavbami na účely mestského nájomného bývania boli byty na ulici Sabinovskej a Majakovského v rokoch 2004-2006, teda skutočne pred 12 rokmi. Keďže Benko uvádza číslo 60 ako...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Časť pozemkov na starom Solivare patrí mestu a ja som rokoval nedávno priamo so zástupcom firmy a oni privítali práve tento projekt vrátiť soľ do tohto objektu. A rovnako sme sa bavili o využití starých budov tohto solivaru na kultúrne účely, vytvoriť nejakú výstavnú zónu, športovú zónu a podobne.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Napriek tomu, že Hagyari informoval o svojom stretnutí s vlastníkmi areálu starého areálu prešovského Solivaru, z tohto rokovania nie sú dostupné žiadne oficiálne mediálne výstupy, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.  Počas obdobia 2006 až 2014, kedy zastával post primátora Prešova, Hagyar...

Andrea Turčanová

KDH

Máme v žiadosti 250 ľudí (na nájomné byty, pozn.) v poradovníku. Možno že 640 žiadostí, ak si jedna rodina požiadala o byty v rôznych lokalitách...

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

250 žiadostí na mestské nájomné byty evidovala prešovská radnica vo februári 2016. 640 žiadostí o pridelenie bytu malo mesto ešte v roku 2006. Keďže nie sú dostupné aktuálne informácie o počte žiadostí, hodnotíme výrok ako neoveriteľný....

Andrea Turčanová

KDH

Kúpili sme 15 trolejbusov, máme opciu na ďalších 10 trolejbusov, ale zároveň sme v zastupiteľstve schválili ďalšiu žiadosť...uchádzame sa v eurofondoch aj o elektrobusy a o parciálne trolejbusy.

Iné - 23.10.2018
Pravda

V rámci modernizácie mestskej hromadnej dopravy mesto Prešov v priebehu roka 2017 zaobstaralo pätnásť nových moderných a energeticky úsporných trolejbusov a podľa dostupných informácií sa chystá na ďalšiu modernizáciu vozového parku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  Kúpa nových tr...

Andrea Turčanová

KDH

Tam máme pripravené buspruhy, pripravenú zelenú vlnu pre autobusy, ideme aj do dobudovania trolejbusových tratí. Dokonca máme z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predschválené finančné zdroje na dobudovanie tých úsekov, kde ešte trolejové vedenie nie je.

Iné - 23.10.2018
Pravda

V roku 2017 bol naozaj vypracovaný strategický dokument pre mesto Prešov, takzvaný Masterplan. Ten je určený na rozvoj dopravy v meste a prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra umožňuje čerpať prostriedky aj zo zdrojov Európskej únie. S jeho realizáciou mesto začalo ...

Andrea Turčanová

KDH

Po rokoch sme dali spracovať strategický dokument k doprave (MHD, pozn.), tzv. masterplan...

Iné - 23.10.2018
Pravda

Projekt o dopravnom plánovaní s názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, alebo aj tzv. Masterplan, bol schválený v januári 2017. Jedná sa o "komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších d...

Andrea Turčanová

KDH

... po mojom nástupe do úradu sme spravili štúdiu, vypracovala ju spoločnosť EEI...

Iné - 23.10.2018
Pravda

Primátorka Prešova Andrea Turčanová do úradu nastúpila po komunálnych voľbách v novembri 2014. Spomínaná štúdia nesie názov Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov a v decembri 2015 ju publikovala spoločnosť EEI s. r. o., "ktorá sa venuje riešeniu statickej dopravy v rámci mestských dopr...

Andrea Turčanová

KDH

Bude potrebné ešte zhruba 1 000 parkovacích miest, aby sme mohli splniť tú podmienku jedno parkovacie miesto k jednému bytu.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Opatrenie jedno parkovacie miesto k jednému bytu je súčasťou návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Prešov o parkovaní. Podľa tohto návrhu by sa malo zaviesť regulované rezidenčné parkovanie tak, aby obyvatelia bytových domov na sídliskách, ktorí sú vlastníkmi áut, mali aspoň jedno isté p...

Miroslav Benko

... aj keď sa súťažilo, tak po tvorení obálok bola súťaž (na zber a likvidáciu odpadu, pozn.) zrušená druhé kolo.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Vo svojom výroku naráža Benko na komplikovanú situáciu ohľadom súťaže na likvidáciu komunálneho odpadu. Po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie zrušil prvé kolo súťaže, sa uskutočnilo druhé kolo, ktoré ale napokon primátorka Turčanová zrušila. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Celý spor ohľadom zberu a...

Andrea Turčanová

KDH

Mesto má teraz zmluvu na štyri roky s dodávateľom (na likvidáciu odpadu, pozn.).

Iné - 23.10.2018
Pravda

Od augusta 2017 je právoplatne za likvidáciu komunálneho odpadu v meste Prešov zodpovedná firma Ozón Hanušovce, a.s., ktorá sa stala víťazom tendra mesta Prešov. Mesto s touto spoločnosťou podpísalo zmluvu na 7 317 384 eur, zmluva je uzatvorená na dobu určitú - 4 roky. Výrok hodnotíme ako pravd...

Miroslav Benko

... do roku 2010, keď bol celkový dlh mesta 47 percent, a potom v roku 2014 je pravda, že 29 percent, ale našťastie nás zachránili peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti 8 miliónov eur, a potom mesto Prešov takisto za pozemky pod bývalým Tescom dostalo peniaze...

Iné - 23.10.2018
Nepravda

Dlh mesta Prešov dosiahol v roku 2010 skutočne 47 % a v roku 2014 klesol na 29,1 %. Na konci roka 2013 sa takisto objavila správa, že na rokovaní mestského zastupiteľstva prešovskí poslanci schválili zámer predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorých sa bude stavať úsek diaľnice D1 ...

Andrea Turčanová

KDH

... v roku 2015, kedy som zdedila úverové zaťaženie 2,5 percenta (...) Dnes je situácia taká, že tieto úvery sme reštrukturalizovali a máme 0,9 percent na týchto úrokoch ...

Iné - 23.10.2018
Zavádzajúce

Zmenou úverových vzťahov sa Prešov začal zaoberať v roku 2015, keďže mesto by v roku 2018 okrem pravidelných mesačných úhrad muselo zaplatiť ešte jednu splátku vo výške vyše 3 miliónov eur. Po rokovaniach s bankami sa od roku 2016 úroková sadzba niektorých úverov znížila na 0,9 % p. a. a pri najväčš...

Andrea Turčanová

KDH

Takisto v rezervnom fonde bolo nejakých 600-tisíc eur, dnes je tam viac ako päť miliónov eur.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Údaje o sume peňazí v rezervnom fonde sú uvedené v správach o záverečnom účte mesta Prešov. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo a v rozsahu splnomocnenia schváleného MsZ mesta Prešov č. 89/2015 aj primátor/ka mesta. Konečný stav na rezervnom fonde predstavoval k 31. decem...

Andrea Turčanová

KDH

Keď som ja nastúpila do úradu, začínali sme s 2,9 milióna eur na účtoch, dnes máme zhruba 16 miliónov na účtoch.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Záverečné účty mesta za daný rok sa zverejňujú až v roku po ňom nasledujúcom, preto je posledným dostupným údajom účet za rok 2017. Finančnú situáciu mesta Prešov v októbri 2018 nie je možné z dostupných zdrojov získať. Rovnako nie je jasné, ktoré položky Turčanová do svojich výpočtov zahrnula, keďž...

Andrea Turčanová

KDH

Zatiaľ sme vyčerpali osem a pol milióna z tohto úveru (úver Európskej investičnej banky, pozn.), ale to je úver, kde úroková miera je 0,11 percent, to znamená, pri dnešnej výške inflácie sú to peniaze, ktoré vlastne zaplatíme menej ako sme si požičali.

Iné - 23.10.2018
Zavádzajúce

Pri úvere Európskej investičnej banky (EIB), ktorý čerpá mesto Prešov bola stanovená pohyblivá úroková miera. Napriek tomu, že v roku 2017 bola táto miera 0,11 %, neplatí pre každý rok. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.  Mestu Prešov bol v roku 2016 poskytnutý úver z EIB vo výške 15 milión...

Andrea Turčanová

KDH

... máme síce 39 percent (dlh mesta, pozn.), ale ako jediná samospráva pre dobré hospodárenie sme mali možnosť čerpať 15-miliónový úver z Európskej investičnej banky.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Turčanová síce použila zaokrúhlený percentuálny údaj pre mestský dlh, no odchýlka je v tomto prípade menšia ako 5 %. Správne informovala aj o čerpaní úveru z Európskej investičnej banky (EIB). Výrok hodnotíme výrok ako pravdivý.  Podľa posledného hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Spoločnosť Prešov Real, ktorá má na starosti napríklad parkovanie, je v strate 200-tisíc.

Iné - 23.10.2018
Nepravda

Údaje z webovej stránky FinStat-u ukazujú, že sa spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. zo zisku v roku 2016 v celkovej sume 57 486 € dostala v roku 2017 do straty až -293 348 €. Pre veľkú odchýlku v tvrdení Hagyariho, hodnotíme výrok ako nepravdivý.Spoločnosť Prešov REAL s.r.o. je spoločnosťou s ručen...

Pavel Hagyari

Nestraníci

... réžia mesta, ktorá sa zvýšila o 1,6 milióna ročne.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Pavel Hagyari má na mysli celkové zvýšenie schválených výdavkov mesta Prešov za rok 2017 z 53 222 766 mil. € na plánovaných 54 907 976 mil. € v roku 2018. Rozdiel medzi týmito sumami predstavuje po zaokruhlení 1,68 mil. eur, čo zodpovedá sume uvedenej Hagyarim. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Pavel Hagyari

Nestraníci

... sme riešili problém IPZ Záborské, ktoré som zdedil po bývalom primátorovi, alebo po bývalom vedení...

Iné - 23.10.2018
Pravda

Post primátora prebral Pavel Hagyari v roku 2006 po Milanovi Benčovi. Mesto pod Benčovým vedením mesto v roku 2005 žiadalo v prepočte 7,6 milióna eur z eurofondov na priemyselný park IPZ Prešov - Záborské, pričom v ňom nemalo podiel a nevlastnilo ani pozemky pod parkom. Keď sa pri kontrole prišlo na...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Keď som odchádzal ja, mesto Prešov bolo druhé najmenej zadĺžené mesto. Teraz sme najviac zadĺženým krajským mestom.

Iné - 23.10.2018
Nepravda

Pavel Hagyari o post primátora prišiel po komunálnych voľbách v novembri 2014. Podľa analýzy finančnej stability 50 najväčších miest Slovenska, ktorú vydal inštitút INEKO, bol v roku 2014 celkový dlh Prešova 29,80 % (.pdf, s. 13). V roku 2017 celkový dlh mesta dosiahol 38,79 % (.pdf, s. 15), čo z ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

... ak si porovnáte moje obdobie a súčasné obdobie, cena odpadov sa zvýšila o 1,2 milióna ročne.

Iné - 23.10.2018
Nepravda

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výdavky mesta Prešov za podkapitolu rozpočtu s názvom odpadové hospodárstvo. Údaje sú zo správ o záverečnom účte mesta Prešov. Vo voľbách v novembri 2014 bola za primátorku msta zvolená Andrea Turčanová, dovtedy bol primátorom autor výroku, Pavel Hagyari. Rozdiel medzi ...

Pavel Hagyari

Nestraníci

Opravy (ciest, pozn.), ktoré v meste prebiehajú, veľké rekonštrukcie, robí štát.

Iné - 23.10.2018
Nepravda

Podľa Správy o záverečnom účte mesta za rok 2017 dosiahli výdavky na miestne komunikácie celkovo 2,7 mil. eur (.pdf, s. 11). Z tejto sumy šlo 1 234,95 eur na opravu výtlkov, 1 228 299,32 eur na opravy a údržbu komunikácií a na opravu ul. Arm. gen. Svobodu sa použilo ďalších 216 456 eur. Na svojej of...

Miroslav Benko

O severnom obchvate sa už začalo rozprávať skôr, napríklad pred desiatimi rokmi, a do dnešného dňa nie je vlastne severný obchvat vyriešený, to znamená R4-ka.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Prvé informácie o plánovanom severnom obchvate - rýchlostnej ceste R4 pochádzajú z roku 2007. Obchvat sa mal začať budovať v roku 2010 a táto časť R4 mala byť uvedená do prevádzky do roku 2014. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  Tender na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Preš...

Miroslav Benko

...v roku 2014 sa menila metodika vykazovania dlhu nášho mesta (Prešov, pozn.).

Iné - 23.10.2018
Pravda

Miroslav Benko má na mysli zmenu vzorca, ktorý sa používa pri počítaní úverovej zaťaženosti mesto. V roku 2014 vtedajšie kandidátka v komunálnych voľbách a členka mestskej rady Andrea Turčanová tvrdila, že mesto Prešov presiahlo zákonom stanovenú maximálnu úverovú zaťaženosť 60 % a je na pokraji nút...

Miroslav Benko

...v roku 2015 malo naše mesto dlh 21,4 percent a v roku 2017 už sa to vyšplhalo na 38,8 percent.

Iné - 23.10.2018
Pravda

Hodnoty, ktoré Miroslav Benko použil, naozaj korešpondujú s realitou. Podľa štatistiky INEKO, ktorá hodnotí hospodárenie miest, obcí a VÚC, sa celkový dlh mesta Prešov za rok 2015 pohyboval na úrovni 21,4 % a za rok 2017 stúpol až na 38,8 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Pavel Hagyari

Nestraníci

Mesto ako súčasť MOS-u (menších obecných služieb, pozn.), ako únie, môže tlačiť na vládu, aby sa zmenili podmienky pre výstavbu nájomných bytov cez súkromných podnikateľov.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Andrea Turčanová

KDH

Máme opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje viac ako 80 opatrovateliek.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Miroslav Benko

Ako jediné mesto asi na východe nemáme taký dom seniorov alebo centrum seniorov.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Pavel Hagyari

Nestraníci

Ja som rokoval s podpredsedom vlády o možnosti vytvorenia takéhoto veľkého parku (v priemyselnom parku Prešov - Grófske, pozn.), kde by bolo možné vytvoriť až 3 000 pracovných miest.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Správa z roku 2010 informuje nasledovne: "...hovorkyňa prešovskej radnice Iveta Adamová, prešovský primátor Pavel Hagyari absolvoval v tomto týždni niekoľko rokovaní, ktoré tomu nasvedčujú. Holandská spoločnosť CTP a.s., ktorá má už dva roky vo svojom vlastníctve 40-hektárový pozemok v časti Gr...

Andrea Turčanová

KDH

Lokalita Stará tehelňa je zameraná skôr na nízkopríjmové rodiny obyvateľstva, lokalita Sabinovská a Majakovská tam už sa predpokladá nejaký trvalý príjem a takisto novo odovzdané byty na Antona Prídavku.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Miroslav Benko

Mestský rozpočet to bude stáť okolo 120 až 150-tisíc eur (zriadenie tzv. seniorbusov, pozn.).

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Pavel Hagyari

Nestraníci

Záchytné parkoviská, napríklad príprava je pri železničnej autobusovej stanici.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Andrea Turčanová

KDH

Ku koncu roka bude počet parkovacích miest zhruba 1 500, ktoré sme novo vybudovali.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Pavel Hagyari

Nestraníci

Pokiaľ by sme zamrazili tú pôvodnú zmluvu (na likvidáciu odpadu, pozn.), tak by sme ušetrili asi 5 miliónov za 4 roky.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Miroslav Benko

V roku 2015 ten dlh bol cca. 21 percent (...) a teraz to je 38,8 percent.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Andrea Turčanová

KDH

Stavebný úrad, boli dlhé lehoty na vybavovanie, aj tam sme posilňovali počet ľudí.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Andrea Turčanová

KDH

My (vedenie mesta, pozn.) robíme dnes 163 akcií ročne.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Andrea Turčanová

KDH

My sme zriadili denné stacionáre, kde sme zamestnali ľudí.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Pavel Hagyari

Nestraníci

Ak sme brali peniaze (z rozpočtu mesta, pozn.), tak sme brali peniaze na opravu materských škôl a opravu základných škôl na kofinancovanie a IPZ, žiadne iné peniaze tam neboli investované.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné

Pavel Hagyari

Nestraníci

Ak sa pozrieme na mesto Prešov (...), chýba tam aj veľká plaváreň, aj centrálny park, aj možno nejaká multifunkčná hala a podobne.

Iné - 23.10.2018
Neoveriteľné
success
error