DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH

Dom seniorov ... mesto ho nemá, ale takisto už máme pripravenú štúdiu výstavby na Jiráskovej ulici...

Prešov: komunálne voľby - 24.10.2018
Neoveriteľné

Na Jiráskovej ulici v Prešove sa v súčasnosti nachádza denné centrum. Na portáli elektronickej verejnej správy mesta sme nenašli žiadnu zmienku o pripravovanej výstavbe na Jiráskovej ulici. Akčný plán na roky 2018-2025 v oblasti sociálnych služieb síce počíta s vybudovaním nového zariadenia opatrovateľskej služby v rokoch 2019 až 2020, avšak nešpecifikuje jeho lokalitu (.pdf, s. 14). Denné centrum Jirásková sa menovite v pláne spomína iba v súvislosti s plánovaným budovaním a rozvojom zázemia komunitných a ambulantných sociálnych služieb (.pdf, s. 16). Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.


Dátum zverejnenia analýzy: 23.10.2018
success
error