DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH

V Prešove máme 14 000 seniorov.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Neoveriteľné

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol počet seniorov v Prešove (veková hranica 60+) k 31.12.2013 17 701. Nemáme však informáciu o tom, seniorov od akého veku mala A. Turčanová na mysli. Rovnako nemáme k dispozícii informácie o počte seniorov v roku 2014, od 31.12.2013 sa ich počet mohol zmeniť. Výrok hodnotíme teda ako neoveriteľný.

Ak by sme seniorov definovali ako ľudí s vekom od 65 rokov, počet seniorov by bol nižší od čísla, ktoré uvádza Turčanová, a to v počte 11 976. 

Štatistický úrad uviedol vekové zloženie obyvateľstva v obciach/mestách Slovenskej republiky podľa pohlavia, vekových skupín a vybraných ukazovateľov veku k 31 decembru 2013. K tomuto dátumu bol celkový počet prešovských obyvateľov 90 923.

Počet seniorov (60+) v meste Prešov k 31. decembru 2013 je nasledovný:

Veková hranicaPočet obyvateľov
60-645 725
65-693 971
70-742 834
75-792 331
80-841 746
85-89787
90-94245
95-9948
100-1048
105-1095
110+1
spolu17 701

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error