DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrea Turčanová

KDH

Od roku 2006 nezačalo mesto Prešov stavať ani jediný nájomný byt.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Viacero zdrojov potvrdzuje, že od roku 2006 mesto Prešov nepostavilo žiadne nájomné byty. Rovnako sa nám nepodarilo nájsť žiadnu správu, ktorá by potvrdzovala zahájenie výstavby nových bytov. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Príkladom mediálnych správ, ktoré citujú rok 2006 ako posledný rok výstavby je článok denníka SME alebo príspevok denníka Plus Jeden Deň.

To, že sa nové nájomné byty v posledných rokoch v Prešove nestavali potvrdzuje aj Koncepcia (.doc) politiky sociálneho bývania dostupná na stránke mesta, ktorá si pre roky 2008 až 2013 vytýčila za cieľ nájsť vhodné pozemky a developerov pre spoluprácu a do roku 2013 aj začať s výstavbou bytov, avšak ako poukazujú vyššie uvedené články, nestalo sa tak.

Posledné nájomné byty v Prešove, ktorých stavbu sa nám podarilo potvrdiť boli postavené na uliciach Sabinovská a Majakovského. Ich výstavba bola začatá v rokoch 2002 až 2003 a ukončená v rokoch 2006 až 2007. Venuje sa im napríklad táto správa dostupná na stránke mesta.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error