DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS
O 5 minút 12 - 26.02.2017
Hostia relácie O 5 minút 12 diskutovali 26. februára o integrácii rómskych komunít. V debate sa stretli Milan Krajniak (Sme rodina), Lucia Duriš-Nicholsonová (SaS), splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravász a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcincin.

Andrej Danko

SNS
0 0 0 0

Milan Krajniak

SME RODINA
3 1 0 0

Ábel Ravasz


2 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Andrej Danko
 • Milan Krajniak
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová
 • Anton Marcinčin
 • Ábel Ravasz
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ábel Ravasz

...bude pred Národnou radou čoskoro, zákon o pozemkových úpravách. Je to z dielne ministerstva pôdohospodárstva (...) sú tam veci priamo pre marginalizované rómske komunity.

O 5 minút 12 - 03.03.2017
Pravda

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol skutočne doručený návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Predkladateľom návrhu do medzirezortného pripomienkového konania bolo Ministerstvo pôdohospodárs...

Milan Krajniak

SME RODINA

Žilinský kraj... neexistujú tam nelegálne osady

O 5 minút 12 - 03.03.2017
Pravda

Na území Žilinského kraja sa nachádza niekoľko osád s nelegálnymi stavbami, nelegálne obydlia boli evidované aj v Žiline či Liptovskom Mikuláši. Ani v jednom prípade však nešlo o celú nelegálnu osadu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.V časti mesta Žilina, na Bratislavskej ulici, žilo donedávna nel...

Anton Marcinčin

KDH

My máme strašne málo materských škôl. Dneska tie kapacity chýbajú, čiže vláda, už predchádzajúca vláda jasne povedala, že ak do roku 2020 chceme 95% zaškolenosť, ani nie, že 3-5 ročných, len 4 a 5-ročných, koľko tisíc miest potrebujeme vybudovať

O 5 minút 12 - 03.03.2017
Pravda

V materiáloch predchádzajúcej vlády z rokov 2013 a 2014 sa ešte uvádzala potreba vybudovať 24 500 miest v materských školách pre dosiahnutie 95% zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov. Neskôr v rokoch 2015 a 2016 už vláda hovorila o snahe dosiahnuť 95% zaškolenosť u detí vo veku od 4 rokov a teda potre...

Milan Krajniak

SME RODINA

Každá stojí (internátna škola pozn.) 400 tisíc eur, 300 tisíc eur škola, 100 tisíc internát.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Nepravda

Na Slovensku je pre financovanie škôl zavedené normatívne financovanie a preto sa prostriedky, vynakladané pre jednotlivé školy líšia napr. podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti, výchovno-vzdelávacieho procesu a pod. Každá internátna škola má rôzny počet žiakov, rôznu veľkosť či r...

Ábel Ravasz

...projekt minulej vlády, bola obnova hradov.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Zavádzajúce

Pilotný projekt obnovy hradov bol spustený už v januári 2011, teda ešte počas vlády Ivety Radičovej. Pre prvotný veľký záujem projekt pokračoval aj o rok neskôr. Nasledujúci projekt bol spustený v januári 2012 a skončil v decembri 2014, jeho presný názov znel Zapojenie nezamestnaných do obnovy ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

... máme zadefinované pre účely školského zákona deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Školský zákon bol prijatý v roku 2008 ako Zákon č. 245/2008 Z.z., vo svojom obsahu definuje deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výrok Lucie Nicholsonovej tak hodnotíme ako pravdivý.Za dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia sa na základe školského zákona na účely zákona rozumie:,, p...

Ábel Ravasz

Už teraz sú v platnosti rôzne nástroje, ktoré sú podobné tej e-pay karte, síce sú menšie. Ako napríklad inštitút osobitného príjemcu...

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Nástrojom resp. inštitútom podobným e-pay kariet je inštitút osobitného príjemcu, účelom ktorého je zabezpečiť, aby poskytovaná štátna sociálna dávka plnila svoj účel. Za ďalší podobný nástroj možno považovať automat na vodu, ktorý funguje v Plaveckom Štvrtku na princípe čipových kariet. Výrok Ábel ...

Ábel Ravasz

V Česku napríklad, isté sociálne služby pomocné - napríklad, terénna sociálna práca, je už zväčšia platená zo štátneho rozpočtu...

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Neoveriteľné

Sociálne služby v Českej republike sú financované z viacerých zdrojov. Systém financovania je založený na participácii subjektov ako štát, územné samosprávy, domáce a zahraničné nadácie, európske fondy, alebo dary. K aktuálnym pomerom alebo percentám sme sa nedostali, preto hodnotíme ...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...SaS má už od roku 2010 riešenie a to je prijať zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Je pravdou, že strana SaS v roku 2010 navrhovala prijať legislatívnu normu o sociálne odkázaných spoločenstvách. Demagog.SK nehodnotí, či je to skutočne "riešenie". Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Strana SAS vypracovala v roku 2010 program (.pdf,s.26) 120 nápadov, ktorý zahŕňa aj riešenie problém...

Anton Marcinčin

KDH

...za posledné tri roky sme pomohli vybudovať vyše 30 základných škôl...

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

V roku 2013 spustila Vláda projekt rozširovania a udržania kapacít základných škôl, do ktorého sa zapojilo 28 základných škôl prevažne modulového typu. Ďalšie štyri školy boli postavené na základe prijatého akčného plánu pre najmenej rozvinuté regióny. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Pr...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

...my sme prišli s projektom e-pay kariet. Ja som spustila verejné obstarávanie...

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Projekt E - pay kariet začal počas vlády Ivety Radičovej. Iniciátorom projektu aj obstarávania bola SaS a verejné obstarávanie skutočne spúšťala Lucia Nicholsonová, v tom čase štátna tajomníčka rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výrok hodnotíme ako pravdivý. E - pay karty mali byť platobn...

Milan Krajniak

SME RODINA

Je ich desať tisíc na celom Slovensku, nelegálnych obydlí na cudzích pozemkoch.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Podľa Atlasu rómskych komunít je približne tretina zo všetkých rómskych obydlí v rámci troch druhov sledovaných osídlení (Osídlenia vo vnútri obce, na okraji obce a segregované osídlenia) nelegálna. Z celkového počtu obydlí predstavuje jedna tretina 9 802 obydlí, čo je skoro desať tisíc. Výrok preto...

Milan Krajniak

SME RODINA

Táto vláda vyčlenila 341 miliónov na riešenie tohto problému (Integrácia rómskych komunít pozn.)

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

V plánoch stratégie SR pre integráciu Rómov je naozaj uvedené, že celkové odhadované náklady na ich realizáciu predstavujú približne 341 miliónov eur. Väčšina peňazí na realizáciu projektov pôjde z eurofondov, spoluúčasť zo štátneho rozpočtu bude v objeme 75 miliónov eur. Výrok hodnotíme ako pravdiv...

Anton Marcinčin

KDH

... veľmi jednoduchý výskum Inštitútu pre finančnú politiku z ministerstva financií, kde odpovedali na jednotlivé inzeráty a predstavovali sa pod rôznymi, typicky rómskymi priezviskami. V tu chvíľu to pracovné miesto nebolo k dispozícii...

O 5 minút 12 - 01.03.2017
Pravda

Experiment Inštitútu finančnej politiky (IFP) z roku 2014, ktorý bol zastrešený Ministerstvom financií, ukázal, že "Nezamestnaný Róm má na Slovensku o polovicu menšiu šancu dočkať sa pozvánky na pracovný pohovor ako rovnako kvalifikovaný človek, ktorý má tú „správnu“ farbu" (SME). Podľa analýzy IF...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

My máme viac ako 35 veľmi konkrétnych opatrení, ktoré by pomohli a IP karty sú jedno z nich...

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Pravda

Strana Sloboda a Solidarita vo svojom volebnom programe sa téme sociálnej politiky a sociálne vylúčenej spoločnosti venuje presne v 52 bodov, nie všetky sa však tykajú preberanej problematiky konkrétnej sociálne vylúčenej skupiny – Rómov. No je pravdou, že mnohé opatrenia zlepšia situáciu i tejto sk...

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Vlado Ledecký, to, čo urobil s Hrhovom, to je malý zázrak a on nám ukazuje, že je to možné aj bez toho, aby ten štát pohol prstom

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Neoveriteľné

Milan Krajniak

SME RODINA

Každá stojí (internátna škola pozn.) 400 tisíc eur, 300 tisíc eur škola, 100 tisíc internát.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Neoveriteľné

Milan Krajniak

SME RODINA

Každá stojí (Internátna škola pozn.) 400 tisíc eur, 300 tisíc eur škola, 100 tisíc internát.

O 5 minút 12 - 27.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Štyri miliardy, štyri miliardy euro niekto podojil a neviem vám povedať, či to bude stáť alebo nie. Niekedy sme vedeli elektrárne stavať za 2,8 miliardy taký blok a toto sú vážne veci.

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

...predpokladaný plánovaný zisk (SPP pozn.) budúci rok bude 720 miliónov. No čo to znamená? Na jednej strane sa hovorí, že to pôjdu peniaze aj do štátu, ale na druhej strane ten súkromník, ktorý tam vošiel, potrebuje 360 miliónov na splátky svojich úverov.

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

...dlho hovorili o zákone o energetických podnikoch, ja to mám roky v programe.

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Dokonca dostali peniaze, ktoré hovorili, že vrátia štátu. VeSNS niekoľkokrát povedalo, že nechce 4 milióny od štátu...

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

A budem najmä tlačiť na to, aby sa urobili poriadky s EPH v energetických firmách pretože je veľké nešťastie, že tri roky dozadu títo dravci do našich spoločností vošli

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

...ktoré nám ocenil aj pán Schulz, ktorý tu bol

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Nový rokovací poriadok umožňuje vystúpenie europoslancom. Myslím, že akceptovali termín 10. marec alebo 30. marec niektorí europoslanci, že zvoláme mimoriadnu schôdzu, kde prvýkrát v histórií znova na základe rokovacieho poriadku vystúpia.

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Videli ste prvú Luciu Nicholsonovú, ktorá vykázala takmer poslancov, ktorí mali odznaky svojej politickej strany zo sály.

O 5 minút 12 - 20.02.2017
Neoveriteľné
success
error