DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Marcinčin

KDH

... veľmi jednoduchý výskum Inštitútu pre finančnú politiku z ministerstva financií, kde odpovedali na jednotlivé inzeráty a predstavovali sa pod rôznymi, typicky rómskymi priezviskami. V tu chvíľu to pracovné miesto nebolo k dispozícii...

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 01.03.2017
Pravda

Experiment Inštitútu finančnej politiky (IFP) z roku 2014, ktorý bol zastrešený Ministerstvom financií, ukázal, že "Nezamestnaný Róm má na Slovensku o polovicu menšiu šancu dočkať sa pozvánky na pracovný pohovor ako rovnako kvalifikovaný človek, ktorý má tú „správnu“ farbu" (SME). Podľa analýzy IFP "nízka úroveň vzdelania a rozšírená diskriminácia vylučujú rómsku populáciu z trhu práce" (.pdf, s.1). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V rámci testovania diskriminácie v období júla - septembra 2014 boli zasielané žiadosti o prácu fiktívnymi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi o zamestnanie. "Podľa výsledkov bolo na pohovor pozvaných 40,3% nerómskych uchádzačov, avšak len 17,7% rómskych uchádzačov. Podobne iba 37,1% rómskych uchádzačov dostalo aspoň nejakú formu odpovede na svoju žiadosť, čo je podstatne menej v porovnaní so 69,4%-ným podielom odpovedí nerómskym uchádzačom." (s.5).

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2017

success
error