DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA
97 19 11 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Krajniak

SME RODINA

Máme v ústave právo, aby každý občan svojím podpisom podporil petíciu a ak dosiahne 350 000, tak má byť referendum.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Minister Krajniak vo svojom výroku naráža na neoddeliteľné právo občanov na priame angažovanie sa občanov SR vo vo veciach verejných prostredníctvom referenda, ktoré je ošetrené v Ústave SR (čl. 93-100). Referendum následne vyhlasuje Prezident SR po tom, ako obdržal/a minimálne 350 000 podpisov od občanov (oprávnených voličov), alebo po uznesení Národnej rady SR, v oboch prípadoch do 30 dní od obdržania. Krajniak hovorí túto vetu ako odpoveď na otázku, či sú peniaze naň vyhodené. Jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý, aj keď samotné vyzbieranie podpisov neznamená automatické konanie referenda a musí zároveň spĺňať ústavné podmienky....

Milan Krajniak

SME RODINA

To referendum je už priamo o vyhlásení predčasných volieb.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Nepravda

V plánovanom referende sa nebude priamo hlasovať o vyhlásení predčasných volieb, ale o možnosti skrátania volebného obdobia NRSR pomocou referenda alebo uznesenia. Referendum nie je hlasovaním o súčasnej vláde a ani vyjadrení dôvery, či nedôvery voči nej. Hlasovať sa bude len o tom, či by občania mali mať možnosť predčasne odvolať svojich zástupcov v NRSR. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. ...

Milan Krajniak

SME RODINA

Zavádzame tzv. individuálnu garanciu. Keď má človek už peniaze v tých garantovaných fondoch, fondy budú musieť alebo správcovské spoločnosti garantovať, že minimálne to, čo tam vložil, bez ohľadu na to, ako sa budú aktuálne hýbať trhy, aj dostane… keď dosiahnete dôchodkový vek, ešte ďalších 10 rokov tie peniaze, ktoré ste si sporili, budú predmetom dedičstva.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Reforma dôchodkového sporenia v druhom pilieri, ktorú vypracoval rezort práce prináša garanciu vyplatenia minimálne vloženej sumy a upravuje tým kritizované garancie vlády Smeru. Reforma upravuje aj podmienky dedenia nasporenej sumy v duchu, v akom o nich hovorí minister. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  ...

Milan Krajniak

SME RODINA

To, čo ste zaviedli vy (Smer-SD, pozn.), bolo, že v tom fonde (2. piliera, pozn.) musí byť nejaký garantovaný objem peňazí.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

1. júla 2009 vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne strany Smer-SD. V novele boli mimo iného pridané aj garancie pre sporiteľov. Novela totiž zaviedla povinnosť pre správcovské spoločnosti vytvárať garančný účet dôchodkového fondu pre každý dôchodkový fond. Z tohto účtu mali byť vykryté straty v prípade ak by správcovská spoločnosť nezhodnotila úspory ľudí. Podstata garancie spočívala v tom, že ľudia mali na súkromnom dôchodkovom účte zaistenú minimálne takú sumu, akú tam po odpočítaní poplatkov odložili. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Milan Krajniak

SME RODINA

Vďaka tomu, že my umožňujeme 1,7 milióna sporiteľov dôchodkových v druhom pilieri, aby si tam sporili už dnes vopred, tak súčasní dôchodcovia majú minimálne o 50 EUR nižší dôchodok v priemere.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Minister práce Milan Krajniak už v minulosti vyslovil podobný výrok. Vtedy tvrdil, že seniorom by mohli okamžite zvýšiť dôchodky o asi 50 eur, ak by sa zrušil druhý pilier. Vo vláde však na tejto otázke nebola zhoda. Výrok hodnotíme ako pravdivý na základe údajov, ktoré nám poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny....

Milan Krajniak

SME RODINA

Už sme zverejnili tú schému (podpory firiem, pozn.) asi pred dvoma týždňami na rokovaní tripartity.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (tzv. tripartity), ktoré sa uskutočnilo 24. októbra, vláda skutočne predstavila schému kompenzácií pre firmy v boji s vysokými cenami energií. Podľa daného návrhu by mali mať slovenské firmy po dobu prvých troch mesiacov budúceho roka zastropovanú elektrinu na čiastke 199 eur za MWh a 99 eur za MWh v prípade plynu. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Vláda chce rovnakú schému kompenzácie uplatniť už v tomto roku. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Milan Krajniak

SME RODINA

Je schválené to, že firmy, ktoré mali v tomto roku v tých referenčných mesiacoch myslím, že to september a október, ak sa nemýlim alebo august a september, teraz neviem, ktoré bolo to referenčné obdobie. Nad 200 EUR alebo 199 EUR a viac na megawathodinu elektrickej energie a 99 EUR na megawathodinu plynu, tak štát im z toho 80 % preplatí.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

24. októbra 2022 vláda oznámila schému pomoci firmám so zvýšenými cenami energií. Pomoc sa má vzťahovať na všetky podniky na Slovensku formou zastropovania cien elektriny a plynu. Štát má uhradiť 80 % z rozdielu medzi cenovým stropom a vyššou trhovou cenou. Cenové stropy sú určené na 199 eur za megawatthodinu elektriny a 99 eur za megawatthodinu plynu. Zastropované ceny sa majú týkať iba komodity, čo znamená, že na poplatky za distribúciu a tranzit sa neprihliada pri výpočte sumy, ktorú bude štát preplácať, ako informuje Denník N. ...

Milan Krajniak

SME RODINA

Vy ste (Smer-SD, pozn.) prakticky 10 rokov alebo 8 rokov nezvyšovali prídavky na dieťa.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Prídavky na dieťa sa od roku 2010 valorizujú, a to „v závislosti od zmeny životného minima tak, že suma prídavku na dieťa sa vynásobí koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.“ Okrem týchto navýšení naviazaných na valorizáciu za vlády strany Smer-SD nedošlo k inému mimoriadnemu zvýšeniu prídavku na dieťa. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Milan Krajniak

SME RODINA

Mne odkedy SaS-ka odišla z vlády, prešlo 6 dôležitých zákonov, napr. otcovská dovolenka, ku ktorej ste sľúbili, že sa vrátime a ja sa len z praktických dôvodov k nej chcem vrátiť, lebo chcem upozorniť čerstvých oteckov, ktorým sa narodilo teraz dieťa alebo ešte v októbri, že majú šesťtýždňovú lehotu po narodení dieťaťa, kedy môžu využiť 14-dňovú otcovskú dovolenku, platenú.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Pravda

Po odchode SaS z vlády bolo Národnou radou schválených šesť zákonov rezortu práce. Päť z nich bolo podporených aj hlasmi bývalého koaličného partnera, medzi nimi napríklad 13. dôchodky či otcovská dovolenka. Otcom zmenou zákona vznikol nárok na dva týždne plateného voľna po narodení dieťaťa. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Milan Krajniak

SME RODINA

Anonymná adminovská stránka polície (na FB, pozn.), nepodpísaná.

Krajniak a Richter na TA3 - 18.11.2022
Nepravda

Facebooková stránka Polície SR pod príspevkami neuvádza meno autora. Polícia ako štátna inštitúcia v príspevkoch vystupuje ako celok, jej oficiálna komunikácia nie je anonymná. Správcom facebookovských profilov polície, čiže zodpovednou osobou za zverejnené príspevky, je David Púchovský. Na túto skutočnosť poukazuje aj jeho oficiálny profil na sieti LinkedIn. Táto informácia je verejne dohľadateľná, Krajniakov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

success
error