DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

Máme v ústave právo, aby každý občan svojím podpisom podporil petíciu a ak dosiahne 350 000, tak má byť referendum.

Krajniak a Richter na TA3 - 30.11.-0001
Pravda

Minister Krajniak vo svojom výroku naráža na neoddeliteľné právo občanov na priame angažovanie sa občanov SR vo vo veciach verejných prostredníctvom referenda, ktoré je ošetrené v Ústave SR (čl. 93-100). Referendum následne vyhlasuje Prezident SR po tom, ako obdržal/a minimálne 350 000 podpisov od občanov (oprávnených voličov), alebo po uznesení Národnej rady SR, v oboch prípadoch do 30 dní od obdržania. Krajniak hovorí túto vetu ako odpoveď na otázku, či sú peniaze naň vyhodené. Jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý, aj keď samotné vyzbieranie podpisov neznamená automatické konanie referenda a musí zároveň spĺňať ústavné podmienky.

Pezident má právo daný návrh referenda podať na Ústavný súd kvôli prešetreniu zákonnosti daného návrhu, ak tak uzná za vhodné (podľa čl. 95, ods. 1). Ak Ústavný súd usúdi, že návrh referenda v rozpore s ústavou, prezident referendum nevyhlási.

Ústava ďalej hovorí, že na to, aby bolo referendum platné, musia byť splnené ešte dve podmienky, a síce nadpolovičná účasť všetkých oprávnených voličov a rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou zúčastnených na referende.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2022
success
error