DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

588 presne vyčíslili (pozn. chýbajúce peniaze pre samosprávy). A viete, koľko majú v rozpočte na tento rok a to, čo im vláda garantuje, že dostanú samosprávy navyše? 300 000 000 ako priamu, 325 000 000 ako priamu dotáciu už dostali, 200 000 000 ako dotáciu v cenách energií, ďalších 130 000 000. Ďalších 130.000.000 z eurozdrojov cez projekt alebo program Fast Care, a to nie je všetko, to je 650 000 000, pán redaktor, a to nie je všetko, ešte navyše ďalších 130 000 000 ako bonifikované úvery, ktoré poskytne každej samospráve, ktorá by napriek tomu mala problém štát.

Milan Krajniak a Erik Tomáš - 30.11.-0001
Pravda

V dôsledku tzv. rodinného balíčka, ktorý minulý rok schválil parlament prišli samosprávy, podľa prepočtu Ministerstva financií (MF), o 588 miliónov eur. Všetky schémy pomoci zo strany štátu by však mali predstavovať 789 miliónov eur, ktoré sa skladajú z financií z rozpočtu, európskych zdrojov a úverových produktov.

Najväčšiu porciu pomoci predstavujú príjmy z podielových daní a to vo výške 325 mil. eur. Tie sa zvyčajne vyplácajú v mesačných splátkach, tento rok však vláda po dohode so samosprávami rozhodla (od 2:35) poslať peniaze za apríl-december v jednej splátke. 

Ministerstvo hospodárstva prostredníctvom kompenzačných schém vyčlenilo na pomoc samosprávam v boji proti vysokým cenám energií 200 miliónov eur.

Prostriedky z programu FAST-CARE dosahujú výšku 127 mil. eur. Sú to eurofondy pôvodne určené na iné účely, ktoré však Slovensko môže využiť na náklady spojené s migračnou vlnou vojnových utečencov z Ukrajiny. 

Štátny tajomník MF Klimek tiež potvrdil, že úverové nástroje štátneho Slovenského investičného holdingu poskytnú (od 8:50) samosprávam 136 miliónov eur.

Výrok hodnotíme ako pravdivý napriek marginálnym nerovnostiam v niektorých sumách.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.05.2023
success
error