DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ábel Ravasz

8 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ábel Ravasz

My (Most-Híd, pozn.) sme robili tiež kampaň priamo v regiónoch, ako hovorí pán Beblavý.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

Ábel Ravasz počas kampane pred eurovoľbami navštívil viacero obcí na strednom a východnom Slovensku (Hrabušice, Veľká Lomnica, Hostice, Veľký Blh, Barca, Tornaľa, Mučín, Čakanovce, Holiša, Trenč). Na sociálnych sieťach zverejnili fotografie z kampane v regiónoch aj kandidáti na europoslancov József ...

Ábel Ravasz

SMK je v jednej lige s Orbánovým Maďarskom.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK-MKP) dlhodobo spolupracuje s Orbánovou vládnou stranou Fidesz. “V jednej lige” sú strany aj na celoeurópskej úrovni, keďže obe sú členmi Európskej ľudovej strany (EPP). Výrok teda hodnotíme ako pravdivý. Viktor Orbán SMK už pred niekoľkými rokmi ozna...

Ábel Ravasz

V roku 2016 sme vypracovali (...) materiál menom Občianská vízia 2016 a to vtedy bolo vysoko hodnotené. Tam sme určili tie hlavné body pre našu stranu, ktoré teraz presadzujeme, čo sa týka vlády, je tam regionálny rozvoj, je tam právny štát (...) sú tam menšinové práva, menšinové záležitosti, no a náš program do Európskeho parlamentu buduje samozrejme aj na tej vízii.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

Strana Most-Híd postupne vypracovala svoj program s názvom Občianska vízia 2016, ktorý bol prevažne kladne hodnotený. Rozsiahly dokument obsahuje spomenuté, ale aj iné oblasti, z ktorých Most-Híd vo vláde niektoré presadzuje. Európsky program strany sa vo viacerých bodoch zhoduje s Občianskou víziou...

Ábel Ravasz

...už máme dokonca štyri maďarské strany, toto sme nemali ani za 90. roky.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

V súčasnosti na slovenskej politickej scéne pôsobia štyri strany maďarskej národnostnej menšiny, a síce Most-Híd, SMK - Strana maďarskej komunity, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia MKDSZ-MKDA a Maďarské Fórum. V 90-tych rokoch existovali tri takéto strany, Maďarské kresťanskodemokratické hnut...

Ábel Ravasz

...prvýkrát nebudeme mať reprezentanta, poslanca za maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku, čo sa týka Európskeho parlamentu.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 získala strana Most-Híd 5,83 % platných odovzdaných hlasov. Europoslancom za túto stranu sa stal József Nagy. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 kandidovala strana SMK, získala 11,33 %, jej europoslancami sa stali Edit Bauer a Alajos Mészá...

Ábel Ravasz

...doposiaľ sme (MOST-HÍD, pozn.)  mali jedného poslanca, mali sme výsledok nad 5%.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 03.06.2019
Pravda

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 získala strana Most-Híd 5,83 % platných odovzdaných hlasov. Europoslancom za túto stranu sa stal József Nagy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zakladajúci snem strany Most-Híd sa konal 11. júla 2009, voľby do Európskeho parlamentu sa však konali už 6. ...

Ábel Ravasz

...bude pred Národnou radou čoskoro, zákon o pozemkových úpravách. Je to z dielne ministerstva pôdohospodárstva (...) sú tam veci priamo pre marginalizované rómske komunity.

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 26.02.2017
Pravda

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol skutočne doručený návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Predkladateľom návrhu do medzirezortného pripomienkového konania bolo Ministerstvo pôdohospodárs...

Ábel Ravasz

...projekt minulej vlády, bola obnova hradov.

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 26.02.2017
Zavádzajúce

Pilotný projekt obnovy hradov bol spustený už v januári 2011, teda ešte počas vlády Ivety Radičovej. Pre prvotný veľký záujem projekt pokračoval aj o rok neskôr. Nasledujúci projekt bol spustený v januári 2012 a skončil v decembri 2014, jeho presný názov znel Zapojenie nezamestnaných do obnovy ...

Ábel Ravasz

Už teraz sú v platnosti rôzne nástroje, ktoré sú podobné tej e-pay karte, síce sú menšie. Ako napríklad inštitút osobitného príjemcu...

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 26.02.2017
Pravda

Nástrojom resp. inštitútom podobným e-pay kariet je inštitút osobitného príjemcu, účelom ktorého je zabezpečiť, aby poskytovaná štátna sociálna dávka plnila svoj účel. Za ďalší podobný nástroj možno považovať automat na vodu, ktorý funguje v Plaveckom Štvrtku na princípe čipových kariet. Výrok Ábel ...

Ábel Ravasz

V Česku napríklad, isté sociálne služby pomocné - napríklad, terénna sociálna práca, je už zväčšia platená zo štátneho rozpočtu...

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 26.02.2017
Neoveriteľné

Sociálne služby v Českej republike sú financované z viacerých zdrojov. Systém financovania je založený na participácii subjektov ako štát, územné samosprávy, domáce a zahraničné nadácie, európske fondy, alebo dary. K aktuálnym pomerom alebo percentám sme sa nedostali, preto hodnotíme ...

success
error