DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ábel Ravasz

V roku 2016 sme vypracovali (...) materiál menom Občianská vízia 2016 a to vtedy bolo vysoko hodnotené. Tam sme určili tie hlavné body pre našu stranu, ktoré teraz presadzujeme, čo sa týka vlády, je tam regionálny rozvoj, je tam právny štát (...) sú tam menšinové práva, menšinové záležitosti, no a náš program do Európskeho parlamentu buduje samozrejme aj na tej vízii.

Postavenie Slovenska v Európskej únii - 29.05.2019
Pravda

Strana Most-Híd postupne vypracovala svoj program s názvom Občianska vízia 2016, ktorý bol prevažne kladne hodnotený. Rozsiahly dokument obsahuje spomenuté, ale aj iné oblasti, z ktorých Most-Híd vo vláde niektoré presadzuje. Európsky program strany sa vo viacerých bodoch zhoduje s Občianskou víziou 2016, teda možno povedať, že do značnej miery na nej buduje. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Materiál Občianska vízia 2016 je „strategický dokument strany Most-Híd“, ktorý bol postupne vypracovaný a prijatý delegátmi strany na sneme strany v septembri 2014. TASR o tejto udalosti informovala takto: „Delegáti schválili rok a pol pripravovaný programový dokument Vízia 2016. Obsahuje názory a nápady strany, z ktorých má vychádzať program pre parlamentné voľby v roku 2016.“ Samotný dokument je rozdelený do viacerých tematických celkov, akými sú napríklad právny štát, stratégia národnostnej politiky pre Maďarov a Rusínov žijúcich na Slovensku, ale aj udržateľný vidiek, kde sa dokument zaoberá rozvojom regiónov (.pdf, str. 4). Hodnotením ekonomickej časti politických programov strán kandidujúcich do parlamentu v roku 2016 sa zaoberal INESS, pričom Občianska vízia 2016 sa ako program umiestnil na treťom mieste spomedzi štrnástich politických programov. So skóre 7,5 sa o tretiu priečku Most-Híd delil s KDH a pred týmito stranami sa umiestnili strany Skok (8) a SaS (8,5). Rozsiahlejší komentár k programu Mosta-Híd sa začína slovami: „Objemom rekordný 176-stranový program. Veľmi slušná je podpora podnikania a zamestnávania, čakali sme trocha komplexnejší prístup k daniam a odvodom. Aj tu absentujú postoje ku viacerým konkrétnym európskym ekonomickým otázkam.“ Inštitút zamestnanosti sa v roku 2016 zameral na tie časti programu, ktoré sa týkali trhu práce, sociálneho systému a, samozrejme, riešenia nezamestnanosti. Do úvahy bral tento inštitút deväť politických strán, pričom im udeľoval známky podobne ako v školskom systéme. Most-Híd skončil so svojim programom v spodnej, a teda horšej polovici hodnotených strán so známkou 2,9, zároveň však treba podotknúť, že najlepšie hodnotená strana #SIEŤ dosiahla výsledok 2,4 a najhoršie hodnotená strana Smer-SD dostal známku 4. Pre oblasť zdravotníctva programy relevantných strán v roku 2016 vyhodnotil Health Policy Institute (HPI). Najlepšie v hodnotení dopadli programy strán Most-Híd a SaS, ktoré získali zhodne po 35 bodov. Najhoršie sa umiestnila strana Smer-SD (0 bodov), ktorá pred voľbami v roku 2016 predstavila len niekoľko stručne pomenovaných priorít. Rozsiahlejší komentár k programu Mosta-Híd HPI stručne zhrnula nasledovne: “Tento program nie je určený bežnému voličovi. Napísaný je tak odborne, že to už asi odbornejšie ani nešlo. Ale vecne je to napísané správne. Strana neponúka žiadne prevratné riešenia, ale dôsledne formuluje evolučné zmeny na zlepšenie systému. Na programy z hľadiska podnikateľov sa v roku 2016 pozrela Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Kvalitu podnikateľského prostredia by podľa PAS najviac zlepšila strana Sas, ktorá na stupnici od 0 do 100 % získala 48,8 %. Na druhom mieste sa umiestnil Most-Híd so skóre 46,2 %. Hodnotilo sa na základe miery, akej sa strany vo volebnom programe venujú tzv. Desatoru požiadaviek podnikateľov a vykonateľnosti volebného programu. Niektoré z opatrení, ktoré sa spomínajú aj v Občianskej vízii 2016 sa už strane Most-Híd aj podarilo naplniť resp. dostať ich do vládneho programu. Príkladom presadzovania návrhov z Občianskej vízie 2016 v súčasnosti je návrh zavedenia povinnej predškolskej dochádzky pre deti vo veku 5 rokov, ktorý bol poslancami posunutý do druhého čítania. Tento návrh nachádzame v Občianskej vízii 2016 na strane 53.   Program Mosta-Híd, ktorý strana predstavila v súvislosti s voľbami do EP, sa v niektorých bodoch zhoduje s Občianskou víziou 2016, teda môžeme povedať, že z danej do veľkej miery čerpal. S Občianskou víziou sa zhoduje napríklad v bode č. 13 (str. 76), kde hovorí o podpore spolupráce v rámci V4, či v bode č. 15 (str. 78), kde odmieta vstup Turecka do EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2019
success
error