DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

My máme viac ako 35 veľmi konkrétnych opatrení, ktoré by pomohli a IP karty sú jedno z nich...

Nicholsonová, Krajniak a iní v RTVS - 27.02.2017
Pravda

Strana Sloboda a Solidarita vo svojom volebnom programe sa téme sociálnej politiky a sociálne vylúčenej spoločnosti venuje presne v 52 bodov, nie všetky sa však tykajú preberanej problematiky konkrétnej sociálne vylúčenej skupiny – Rómov. No je pravdou, že mnohé opatrenia zlepšia situáciu i tejto skupiny, no nie je ich "viac ako 35". Výrok Nicholsonovej napriek tomu hodnotíme ako pravdivý. 


Vo volebnom dokumente SaS (.pdf, str.31) jeden z hlavných kapitol je venovaná sociálnej politike rozpracovanej v dvanástich podkapitolách. Autormi tejto časti sú Lucia Nicholsonová a Natália Blahová. Podkapitoly sa venujú mimo iného téme hmotnej núdzi, podpore rodín, sociálne vylúčených spoločenstiev (SVS), ich vzdelávaním a zamestnanosťou, pričom sa jedná o konkrétne návrhy opatrení a riešení. Niektoré sa však k preberanej problematike úplne nehodia (sociálne služby, zdravotne postihnutý...).

So sociálne vylúčenými spoločenstvami zaiste súvisí  podkapitola "Hospodárenie s peniazmi od štátu a bývanie" (.pdf, str. 37), ktorá zahŕňa návrh s presadením systému e-pay kariet. Podľa odôvodnenia tohto návrhu: "V SVS je bežné, že rodina nevie hospodáriť s peniazmi, ktoré dostane na dávkach od štátu. A to v dôsledku rozmáhajúcich sa neduhov, ako gamblerstvo, zadlžovanie sa, úžera. Efektívnym riešením je systém e-pay kariet, ktorý ráta s vytvorením účtu pre poberateľov sociálnych dávok s tým, že za tovary a služby bude možné platiť bezhotovostne. Obmedzenie prístupu k hotovosti umožní bojovať proti gamblerstvu a úžere, a postupné uvoľňovanie peňazí z dávok rozrátaných na jednotlivé dni umožní rodinám lepšie hospodáriť a neminúť dávky prirýchlo."

Na presadenie systému e-pay kariet naväzujú aj ďalšie návrhy, ako umožnenie ľuďom zo SVS cez e-pay karty prístup k mikropôžičkám na bývanie, alebo aj presadenie princípu zásluhovosti v rámci tzv. prestupného bývania.  

Podľa SaS najdôležitejšou zmenou v oblasti SVS je vzdelanie (.pdf, str. 36), súvislosti ktorým navrhuje povinnú predškolskú výchovu pre deti zo SVS alebo taktiež umožnenie školám so žiakmi zo SVS upraviť si vlastné učebné osnovy tak, aby bolo ich vzdelávanie zvládnuteľné a efektívne. Tiež navrhujú pre 16-ročné osoby z SVS udeľovať štipendium vo výške polovičnej minimálnej mzdy, ak zostane študovať na strednej škole. Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2017
success
error