DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Brano Ondruš vs Július Brocka
V politike - 27.02.2011
Diskusia medzi Branom Ondrušom a Júliusom Brockom priniesla (necakane) aj argumenty a hlbšiu analýzu, ktorú by divák pocul už niekolkokrát zrecyklovanú pocas týždna. Pravdepodobne tomu pomohlo aj to, že sa relácia zamerala na opatrenia pre pracovný trh, príciny a dôsledky nezamestnanosti a vyhliadky do dôchodku, a téme, ktorá dominovala ostatným reláciám (múka a cestoviny pre sociálne slabších) sa politici venovali skôr okrajovo. 

Zsolt Simon


7 2 1 7

Stanislav Becík

SMER-SD
2 5 1 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Zsolt Simon
 • Stanislav Becík
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zsolt Simon

Na predaj z dvora sa vám v zmysle európskych predpisov vzťahujú oveľa prísnejšie kritériá hygienických štandardov, ktoré musíte splniť, alebo to otočíme a povieme, že predaj konečnému spotrebiteľovi a potom tie hygienické štandardy také prísne nie sú a tá výroba a tá konečná saláma môže byť oveľa lacnejšia.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

O právnych predpisoch EÚ , ktoré sa vzťahujú na predaj z dvora informuje server hygienamasa-vajec.sk. Predaj z dvora bližšie  regulujú nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004.Nevieme zhromaždiť všetky nariadenia a vyhlášky, ktoré upravujú predaj koncovému spotrebiteľovi, preto nedokážeme over...

Zsolt Simon

V každom prípade je treba povedať, že na Slovensku zákony umožňujú do 50 tisíc eur, teda do 1 a pol milióna korún predávať bez DPH. Preto vytvárame spôsob nie predaj z dvora, ale predaj konečnému spotrebiteľovi.

V politike - 28.02.2011
Pravda

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., po novele 490/2010 Z. z.§4 ods. 1"Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchá...

Stanislav Becík

SMER-SD

Ale prosím vás pekne to, že na všetky automaty boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Slovenskej republiky z peňazí daňových poplatníkov, to je také ľúbivé. To nie je pravda. Pretože každý si mohol kúpiť len jeden mliečny automat a boli takí, ktorí produkujú 2, 3, 4 milióny litrov mlieka, kúpili si 4 alebo 5 mliečnych automatov a tie mliečne automaty si mohli kúpiť jeden s dotáciou a tie 4 za svoje.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

"Mliečne automaty budú podporené z rozpočtových prostriedkov kapitoly ministerstva," povedala hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva v októbri 2009 Adriana Jobbíková. Podľa toho istého článku sme.sk farmár môže získať na kúpu jedného automatu maximálne sedemtisíc eur. Požiadať o podporu môžu aj tí, čo s...

Stanislav Becík

SMER-SD

A keď sa porovnávame napríklad s Talianskom, tam je mliečnych automatov 900.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Podľa serveru milkmaps.com je v súčasnosti v Taliansku 1483 mliečnych automatov. Taliansko je však v porovnaní so Slovenskom o dosť väčšie a ľudnatejšie....

Zsolt Simon

Produkcia zeleniny za Ficovej vlády klesla o 24%. Produkcia ošípaných o 33%. Produkcia mlieka o 24%. Toto sú čísla a výsledky práve Ficovej vlády.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Cechbryndziarov.eu: Podľa Eurostatu sa produkcia mlieka vyvíjala na Slovensku takto:2008: 945,62 ton2009: 852,36 ton2010: 736,37 ton (bez decembra 2010)Produkcia ošípaných na jedného obyvateľa bola v roku 2006 (ŠÚ SR) 28kg. V roku 2009 21 kg. Pokles produkcie je 25%. Údaj za rok 2010 nie je k dispoz...

Stanislav Becík

SMER-SD

K rastu cien, ktoré ešte povedú hore, prispievajú aj svetové ceny. Jednou tretinou. Dvomi tretinami je to balíček ekonomických opatrení.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Prognóza (.pdf) Ministerstva financií zo 14. septembra 2010 odhaduje infláciu CPI na rok 2011 na 3,7%, harmonizovaná inflácia by mala dosiahnuť 3,5%. Prognózy MF z júna ešte hovorili o úrovni 3,0% na rok 2011.Najnovšia makroekonomická prognóza (.pdf) MF SR z 8. februára 2011 predpokladá infláciu v r...

Stanislav Becík

SMER-SD

My sme mali 46 tisíc hektárov klasickej poľnej zeleniny, alebo zeleniny nášho pásma. Za vlaňajší rok je to 11 tisíc hektárov.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Najväčšiu plochu, na ktorej sa pestovala zelenina zaznamenala SR v roku 1999, kedy to bolo 46,9 tis. ha. Po tomto období veľkosť plochy klesala. V roku 2010 dosiahla 13 tis. ha. Treba však upozorniť, že od roku 2002 ŠÚ SR nezapočítava do odhadu plochu domácich záhradiek. V roku 2002 je preto badateľ...

Zsolt Simon

Máme najvyššie ceny energie, elektrickej energie a prepravy práve na Slovensku.

V politike - 28.02.2011
Zavádzajúce

Finance.gov.sk: Podľa analýzy (,pdf) Inštitútu finančnej politiky má Slovensko po Cypre druhú najdrahšiu elektrinu pre firmy. Cena elektriny pre domácnosti sa dlhodobo pohybuje v priemere EÚ."Cena elektriny pre firmy je u nás druhá najvyššia dlhodobo nad priemerom krajín EÚ. V prvom polroku 2010 bol...

Zsolt Simon

Ja sa obrátim do obdobia druhej Dzurindovej vlády. V pôdohospodárstve boli ľudia, ktorí dostávali podporu. Bolo ich 4 tisíc. To boli subjekty. Keď som odchádzal bolo ich viac ako 15 tisíc.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Žiadny relevantný zdroj sme k vysloveným číslam nenašli....

Stanislav Becík

SMER-SD

Predali sme 96 mliečnych automatov, môžem povedať, že z tých 96 mliečnych automatov dnes reálne funguje 60.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Ešte v júni 2010 podľa informácií sme.sk bolo na Slovensku okolo 100 automatov. Koľko z nich reálne funguje sme nenašli. Pre mapu mliečnych automatov na území SR kliknite tu....

Stanislav Becík

SMER-SD

Ja sa pozriem do susedného severného Poľska, kde každá dedina alebo mesto, aby to občania vedeli, má svoju hurtovňu, alebo po slovensky tržnicu, kde občan producent tej obce, alebo toho mesta môže predávať svoje produkty. Mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu. Môže predávať pekárenské výrobky s 3 % DPH.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Podľa článku z roku 2009 Poľsko malo dve zvýhodnené sadzby na úrovni 3 a 7 percent, pričom štandardnou bola 22-percentná.Súčasná štandardná DPH v Poľsku je však od januára 2011 na úrovni 23 percent. Znížené sadzby DPH na potraviny, knihy a noviny a ďalšie služby sú na úrovni 8 a 5 percent. Trojperce...

Zsolt Simon

V rámci Európskej únie sme riešili otázku cien cukru a dovozu cukru a preto sme odsúhlasili, že cukor, ktorý pôvodne európske cukrovary mali vyviesť mimo územia Európskej únie, môžu umiestniť na európskom trhu. To je zníženie ceny cukru o 300 euro na tonu. To je obrovská výhoda.

V politike - 28.02.2011
Pravda

24.2.2011 EK a členské štáty rozhodli o navýšení kvóty, ktorá určuje maximálne množstvo cukru, ktoré môže byť umiestnené na domáci  trh. Celkovo sa jedná o približne 500 tis. ton domáceho cukru plus navýšenie importnej kvóty o 300 tis. ton. Aký konkrétny efekt to bude mať na cenu cukru, nedokáž...

Zsolt Simon

Predchádzajúca vláda podporila vehementne vytváranie bioplynových staníc. Objem, ktorý sa dáva do bioplynových staníc a nie na produkciu potravín, predstavuje 100 tisíc ton obilia ročne.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

K dispozícií máme len časť Zelenej správy (2010), ktorá na s. 56 hovorí o produkcii biomasy a obnoviteľných zdrojov energie:"Celkové množstvo biomasy bolo vyčíslené na takmer 25 mil. ton... Stimulovanie producentov a spracovateľov biomasy pokračovalo aj v roku 2009, a to formou platby na pestovanie ...

Zsolt Simon

Keď sa pozrieme na vývoj ziskovosti v pôdohospodárstve, tak kým v roku 2003 bolo mínus 79 miliónov euro, sa obrátilo v druhej Dzurindovej vláde ziskovosť vysoko a pozrime sa, kde to skončilo v roku 2009.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám vývoj ziskovosti overiť....

Stanislav Becík

SMER-SD

Pán Simon ukázal, aký bol pasívny, aká bola pasívna obchodná bilancia, aký bol deficit (agropotravinárskych komodít pozn.) v roku 2002. Ale nech ukáže, aký bol deficit v roku 98, keď to bolo len okolo okolo 170 miliónov.

V politike - 28.02.2011
Pravda

V roku 1998 bola zahranično-obchodná bilancia (agropotravinárskych komodít a potravín, pozn.) mínus 5,35 mld. Sk ( - 177,5 mil. eur)....

Zsolt Simon

Dovoľte, aby som ukázal jeden graf. Týka sa to deficitu agropotravinárskych komodít a dovozu. Pokiaľ sa pozrieme, ja som to znázornil, pretože nechcem nikoho zavádzať. V časoch 2002 až 2006 som bol ministrom pôdohospodárstva a môžete sa pozrieť, ako sa vyvíjal a potom v ostávajúcej časti za rok 2010 ako sa vyvíja. Kým v roku 2006 zahraničnoobchodná bilancia bola na úrovni 495 miliónov eur mínus, tak v roku 2010 to už je 996.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v období január až november 2010 pasívne v objeme -913,2 mil. eur.TASR informuje, že konečné výsledky za minulý rok ešte SPPK nemá k dispozícii. Je možné očakávať, že boli ešte horšie ako v roku 2009, keď úroveň dovozov...

Zsolt Simon

No v každom prípade musím povedať, že 6 % DPH len pre jednu časť komodít, to znamená mäso z dvora 6 %, mäso z obchodu 19 %, je v rozpore s pravidlami Európskej únie. A keby Slovenská republika nebola zmenila, tak dnes platíme už pokutu za takýto krok.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

V súčasnosti sa nám nepodarilo nájsť rozsudok Súdneho dvora, ktorý by potvrdil, že predaj z dvora (teda zvýhodnenie istého typu produktov) je v rozpore s pravidlami EÚ. Ako píše SME, tento názor zastáva napríklad Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska:"Zároveň riaditeľka pouká...

Zsolt Simon

Nebude to vláda, ktorá to bude rozdávať, ale budú to charitatívne organizácie, ktoré najskôr musia zložiť 150 eurovú kauciu za každú jednu tonu a keď to spravia správne, potom si to môžu odrátať naspäť.

V politike - 28.02.2011
Pravda

Poziadavka.sk: "Výrobky budú prostredníctvom charitatívnych organizácií distribuované najodkázanejším osobám v rámci Programu dodávok potravín pre najodkázanejšie osoby v roku 2011. Súčasťou ponuky je dodanie výrobkov do skladov charitatívnych organizácií."Poziadavka.sk: "Podľa nariadenia Komisie č....

Zsolt Simon

V Európskej únii túto pomoc môže využiť v tomto roku 20 krajín, 20 krajín o to požiadalo.

V politike - 28.02.2011
Pravda

Europa.eu: "Riadiaci výbor pre jednotnú organizáciu spoločného trhu hlasoval o plánoch potravinovej pomoci predložených členskými štátmi v rámci Programu pomoci pre osoby v núdzi na rok 2011. Počas roku 2011 bude program využívať 20 členských štátov..."...

Stanislav Becík

SMER-SD

Nepožiadala (reakcia na vyjadrenie Simona, že o poskytnutie pomoci žiadala Ficova vláda, pozn.).

V politike - 28.02.2011
Nepravda

O zapojenie sa do programu síce nežiadal za Ficovej vlády exminister a súčasný tieňový minister pôdohospodárstva Stanislav Becík, ale potvrdil to jeho nástupca Vladimír Chovan (HZDS). "Je to pravda, ale nie je to nič nové. V rámci intervenčných nákupov v Európskej únii štáty využívajú nákupy na podp...

Stanislav Becík

SMER-SD

Treba povedať, že túto možnosť nevytvorila vláda Roberta Fica, ale túto možnosť vytvorila Európska únia a plošne ju vytvorila.

V politike - 28.02.2011
Pravda

Európsky program potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby bol prvýkrát spustený počas mimoriadne studenej zimy v roku 1986/87, keď boli nadbytočné zásoby poľnohospodárskych plodín („intervenčné zásoby“)distribuované ľuďom v núdzi. Do súčasnej podoby bol pozmenený 17. septembra 2008.V kocke si o...

Zsolt Simon

Treba sa pozrieť, že táto možnosť pre Francúzsko je v objeme 491 tisíc 108 ton. Pre Francúzsko. Francúzsko je rozvojovou krajinou? Alebo Taliansko. 467 tisíc ton môžu použiť. Pritom môžu použiť ešte aj sušené odstredené mlieko. Samozrejme sú tam ďalšie komodity, ktoré je možné použiť. Je tam 500 miliónov eur ročne v rámci balíka Európskej únie, ktorú je možné použiť na potravinovú pomoc v rámci Európskej únie pre 20 miliónov Európskej únie.

V politike - 28.02.2011
Pravda

Podľa tlačového vyjadrenia EÚ je v rámci potravinového programu Európskej komisie je Francúzsku pridelených 491 108 ton obilnín, Taliansku 467 683 ton.Okrem obilnín je možné použiť, respektíve odobrať z intervenčných zásob maslo, sušené odtučnené mlieko a cukor. V rámci potravinovej pomoci je vyčlen...

Stanislav Becík

SMER-SD

Jediný v 98 roku kto to využil, boli Rumuni (potravinovú pomoc pozn.).

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Údaje z roku 1998 sme nenašli. Celkovo sa však na programe stabilne zúčastňuje väčší počet štátov, napríklad roku 2010 sa na programe zúčastnilo 19 štátov....

Stanislav Becík

SMER-SD

Európska únia nevyčlenila pre Slovensko. Európska únia vyčlenila 550 miliónov eur, rozdelila ich podľa štátov a sú to peniaze najmä na tlak imigrantov, sú to peniaze najmä na živelné pohromy, ktoré sú buď lokálne, regionálne, kde treba ľuďom pomôcť.

V politike - 28.02.2011
Zavádzajúce

V roku 2008 bol rozpočet pre tento program 307 miliónov eur. V roku 2009 bolo vyčlenených pre štáty EU, ktoré sa do projektu potravinovej pomoci zapoja okolo 500 miliónov eur. Tieto peniaze sú rozdelené podľa jednotlivých štátov, napríklad v roku 2008 si môžete rozdelenie pozrieť tu (.pdf).Hlavným c...

Zsolt Simon

Ale vláda Roberta Fica v januári požiadala prostredníctvom svojich ľudí na ministerstve pôdohospodárstva o túto možnosť. Brusel toto odsúhlasil. Slovenská republika túto možnosť nedostala len tak od seba, pre nič za nič. Na základe požiadavky z obdobia Ficovej vlády z januára 2010 a z mája 2010.

V politike - 28.02.2011
Pravda

SME.sk: O zapojenie sa do programu žiadal za Ficovej vlády Vladimír Chovan (HZDS). "Je to pravda, ale nie je to nič nové. V rámci intervenčných nákupov v Európskej únii štáty využívajú nákupy na podporu najchudobnejších vrstiev obyvateľov," povedal." Jedná sa o 45 000 ton obilia, ktoré by ...

Zsolt Simon

Tovar v hodnote 300 miliónov korún, bezmála 10 miliónov euro... To sú peniaze Európskej únie, ktoré Slovenská republika môže takto použiť.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

SR dostala na potravinovú pomoc pre osoby v núdzi 4 809 692 eur od EÚ a dostupných je tiež 45 tis. ton obilia. Kombinovaná suma oboch položiek prekračuje hodnotu 10 mil. eur ,za predpokladu, že pod obilím sa myslí pšenica (246eur/t). Je však rovnako možné, že údaj uvedený ministrom Simonom je správn...

Stanislav Becík

SMER-SD

To čo sa dnes z pohľadu Európskej únie črtá ako možnosť, to tu bolo. Pretože vtedy sme to jednoducho zamietli, pretože Európska únia vyčlenila 550 miliónov eur, z čoho pre Slovensko už vtedy bolo 4,7 milióna eur na balíček pomoci hmotnej núdzi obyvateľov. Samozrejme, že sme to zamietli, pretože ja som vtedy povedal, že občania, ktorí sú práceschopní, potrebujú prácu, potrebujú sa podieľať na pridanej hodnote práce a produktu a nepotrebujú takýmto žobračenkovým spôsobom posúvať tento štát, ktorý v tvorbe HDP sa zaraďoval medzi prvé v Európskej únii.

V politike - 28.02.2011
Neoveriteľné

Je pravda, že takáto možnosť tu zo strany EÚ dlhodobo bola, Slovensko sa s výnimkou roku 2010 o túto možnosť neuchádzalo. V roku 2010 o túto možnosť požiadal minister Vladimír Chovan (HZDS). "Je to pravda, ale nie je to nič nové. V rámci intervenčných nákupov v Európskej únii štáty využívajú nákupy ...

Zsolt Simon

No v každom prípade musím povedať, že došlo k nejakému nedorozumeniu, pretože vláda prijala rad krokov, ktoré smerujú k znižovaniu, alebo k eliminácii zvyšovaniu cien. Či už je to v oblasti elektrickej energie, aby cena elektrickej energie nebola taká vysoká.

V politike - 28.02.2011
Nepravda

Nie sú známe žiadne kroky vlády, ktoré by viedli k eliminácii zvyšovania alebo zníženiu cien el. energie. Minister hospodárstva J. Miškov a rovnako aj premiérka I. Radičová deklarovali, že takéto kroky sa len chystajú. Jedná sa o prísnejšiu reguláciu prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odv...

Zsolt Simon

Ale keď za vlády Roberta Fica bol ministrom Chovan, tak v mene vlády požiadal o túto pomoc. A táto vláda Ivety Radičovej dnes má možnosť len rozhodnúť.

V politike - 28.02.2011
Pravda

SME.sk: O zapojenie sa do programu žiadal za Ficovej vlády Vladimír Chovan (HZDS). "Je to pravda, ale nie je to nič nové. V rámci intervenčných nákupov v Európskej únii štáty využívali nákupy na podporu najchudobnejších vrstiev obyvateľov," povedal."...

success
error