DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Stanislav Becík

SMER-SD

Európska únia nevyčlenila pre Slovensko. Európska únia vyčlenila 550 miliónov eur, rozdelila ich podľa štátov a sú to peniaze najmä na tlak imigrantov, sú to peniaze najmä na živelné pohromy, ktoré sú buď lokálne, regionálne, kde treba ľuďom pomôcť.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Zavádzajúce

V roku 2008 bol rozpočet pre tento program 307 miliónov eur. V roku 2009 bolo vyčlenených pre štáty EU, ktoré sa do projektu potravinovej pomoci zapoja okolo 500 miliónov eur. Tieto peniaze sú rozdelené podľa jednotlivých štátov, napríklad v roku 2008 si môžete rozdelenie pozrieť tu (.pdf).

Hlavným cieľom programu je poskytovať potravinovú pomoc pre najviac deprivované osoby v európskom spoločenstve. V roku 2010 sa na programe s dobrovoľnou účasťou zúčastnilo 19 štátov.

Pracovnú mapu programu si môžete pozrieť v angličtine tu (.pdf).

Nariadenie rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám (nie nutne len imigrantov, či osoby postihnuté živelnou pohromou) v spoločenstve si viete pozrieť tu (.pdf).

V článku 1 je uvedené:

"Prijímajú sa ustanovenia preto, aby výrobky z intervenčných zásob boli sprístupnené určitým povereným organizáciám umožniac tak distribúciu potravín najodkázanejším osobám v spoločenstve. Takéto osoby dostanú potraviny zadarmo alebo za cenu, ktorá v žiadnom prípade neprekročí úroveň odôvodnených nákladov, ktoré povereným organizáciám vznikli zavedením tohoto opatrenia. Distribúcia sa realizuje v zmysle ročného plánu zostaveného Komisiou na základe informácií poskytnutých členskými štátmi."

Dôvodovú správu spolu s návrhom si viete pozrieť aj tu (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error