DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Na predaj z dvora sa vám v zmysle európskych predpisov vzťahujú oveľa prísnejšie kritériá hygienických štandardov, ktoré musíte splniť, alebo to otočíme a povieme, že predaj konečnému spotrebiteľovi a potom tie hygienické štandardy také prísne nie sú a tá výroba a tá konečná saláma môže byť oveľa lacnejšia.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Neoveriteľné

O právnych predpisoch EÚ , ktoré sa vzťahujú na predaj z dvora informuje server hygienamasa-vajec.sk. Predaj z dvora bližšie  regulujú nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004.

Nevieme zhromaždiť všetky nariadenia a vyhlášky, ktoré upravujú predaj koncovému spotrebiteľovi, preto nedokážeme overiť či regulácia pri predaji konečnému spotrebiteľovi je menej prísna ako pri predaji z dvora.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error