DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

V každom prípade je treba povedať, že na Slovensku zákony umožňujú do 50 tisíc eur, teda do 1 a pol milióna korún predávať bez DPH. Preto vytvárame spôsob nie predaj z dvora, ale predaj konečnému spotrebiteľovi.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Pravda

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z., po novele 490/2010 Z. z.

§4 ods. 1

"Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error