DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Produkcia zeleniny za Ficovej vlády klesla o 24%. Produkcia ošípaných o 33%. Produkcia mlieka o 24%. Toto sú čísla a výsledky práve Ficovej vlády.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Neoveriteľné

Cechbryndziarov.eu: Podľa Eurostatu sa produkcia mlieka vyvíjala na Slovensku takto:

2008: 945,62 ton
2009: 852,36 ton
2010: 736,37 ton (bez decembra 2010)

Produkcia ošípaných na jedného obyvateľa bola v roku 2006 (ŠÚ SR) 28kg. V roku 2009 21 kg. Pokles produkcie je 25%. Údaj za rok 2010 nie je k dispozícií.

Produkcia zeleniny dosiahla v roku 2006 (Zelená správa 2007 s.18) úroveň 352 tis. ton. V roku 2009 (Zelená správa 2010 s.18) to bolo 312,1 tis. ton. Jedná sa o pokles na úrovni 11%. Ani tu údaj za rok 2010 nie je k dispozícií.

Kvôli nekompletnosti údajov nedokážeme výrok hodnoverne overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error