DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Nebude to vláda, ktorá to bude rozdávať, ale budú to charitatívne organizácie, ktoré najskôr musia zložiť 150 eurovú kauciu za každú jednu tonu a keď to spravia správne, potom si to môžu odrátať naspäť.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Pravda

Poziadavka.sk: "Výrobky budú prostredníctvom charitatívnych organizácií distribuované najodkázanejším osobám v rámci Programu dodávok potravín pre najodkázanejšie osoby v roku 2011. Súčasťou ponuky je dodanie výrobkov do skladov charitatívnych organizácií."

Poziadavka.sk: "Podľa nariadenia Komisie č. 807/2010 v platnom znení úspešný uchádzač pri uzavretí zmluvy musí zložiť zábezpeku vo výške 150,00 Eur /1 tonu obilia, ktorá bude uvoľnená po dodaní tovaru na miesto určenia."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error