DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Tovar v hodnote 300 miliónov korún, bezmála 10 miliónov euro... To sú peniaze Európskej únie, ktoré Slovenská republika môže takto použiť.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Neoveriteľné

SR dostala na potravinovú pomoc pre osoby v núdzi 4 809 692 eur od EÚ a dostupných je tiež 45 tis. ton obilia. Kombinovaná suma oboch položiek prekračuje hodnotu 10 mil. eur ,za predpokladu, že pod obilím sa myslí pšenica (246eur/t). Je však rovnako možné, že údaj uvedený ministrom Simonom je správny. Záleží o aký typ obilia ide, a s akou cenou sa počíta pri výpočte.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error