DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

No v každom prípade musím povedať, že 6 % DPH len pre jednu časť komodít, to znamená mäso z dvora 6 %, mäso z obchodu 19 %, je v rozpore s pravidlami Európskej únie. A keby Slovenská republika nebola zmenila, tak dnes platíme už pokutu za takýto krok.

Brano Ondruš vs Július Brocka - 28.02.2011
Neoveriteľné

V súčasnosti sa nám nepodarilo nájsť rozsudok Súdneho dvora, ktorý by potvrdil, že predaj z dvora (teda zvýhodnenie istého typu produktov) je v rozpore s pravidlami EÚ. Ako píše SME, tento názor zastáva napríklad Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska:

"Zároveň riaditeľka poukázala na nerovnoprávne postavenie, ktoré sa na trhu vytvorilo v súvislosti so zavedením zníženej dane z pridanej hodnoty na predaj z dvora oproti predaju tých is-tých potravín v obchodoch. Vytvorenie nerovnakých podmienok pre rovnaký predmet podnikania súvisí so schválením novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa zaviedla od 1. mája.

"Daň na predaj z dvora je 6-percentná a na rovnaké produkty, vyrobené podnikateľmi v potravinárskom priemysle, sa ponechala 19-percentná. Toto je nielen v rozpore s našou ústavou, ale aj so Zmluvou Európskej únie, ktorá zaručuje princíp nediskriminácie a rovnosti. Novela zákona je problematická aj vo vzťahu so smernicou o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v štátoch Európskej únie," tvrdí Halgašová."

Nesúhlasí s ňou hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stanislav Nemec:

"Nemyslí si tiež, že by tento predaj predstavoval, vzhľadom na obmedzené množstvové limity, veľkú konkurenciu pre obchody a nevidí ani rozpor s európskou legislatívou. Upozornil, že v iných krajinách únie už predaj z dvora funguje a nie sú s ním problémy."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error